Förslaget: Husen i Folkesta rivs

De tomma husen i Folkesta ska rivas. Kostnaden för att låta dem stå kvar är för hög, anser kommunen.

5 november 2018 07:01

Kommunstyrelsen föreslås under sitt sammanträde på tisdagen besluta att rivningen av de tomma husen i Folkesta sätts i gång. Tjänstemännen motiverar förslaget med att höga driftskostnader och att byggnaderna inte kommer att användas i framtiden.

I dag har Eskilstuna kommun köpt loss 26 av de 29 husen i området mellan E 20, järnvägen och kombiterminalen. Det skedde under åren 2011–2012.

Tre husägare valde att inte sälja och bor fortfarande kvar. Ett av de hus kommunen tagit över är uthyrt, men kontraktet är uppsagt. Resten står tomma.

Skötsel och tillsyn samt skadegörelse och bevakning kostar kommunen cirka 900 000 kronor om året. Rivningen beräknas kosta 15 miljoner kronor, inklusive en ny ytterväg mot ett av de kvarvarande husen.

I kommunens översiktplan från 2013 pekas i Folkesta ut som industriområde. Området beskrevs som ett riksintresse för transporter och infrastruktur på grund av sitt strategiska läge. Det var det som tvingade bort de flesta i området från sina bostäder. Planen överklagades men vann laga kraft 2016.

En detaljplan håller på att tas fram för området, men det är oklart hur långt arbetet har kommit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa