Kommunens bygge vid Sigurdsristningen kan vara brottsligt

Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott vid Sigurdsristningen. Bygget utreds nu av polisens nationella operativa avdelning.‒Ärendet inkom till oss i förrgår, säger vice chefsåklagare Henrik Olin vid åklagarkammaren i Eskilstuna.

29 mars 2018 12:53

Det var under vintern som kommunens byggplaner vid det tusen år gamla fornminnet Sigurdsristningen började ta form.

Tanken var att bygga en diskret rullstolsramp uppför berghällen där hällristningen finns. Men rampen blev nästan lika stor som berghällen och en jättelik stentrappa uppfördes vid bergets fot.

I februari avslöjade Eskilstuna-Kuriren hur omfattande bygget blivit. Kommunen har medgivit att byggnationen blev för stor och säger sig vilja rätta till misstaget så gott det går.

Men eftersom rampen och trappan krävt åverkan på marken runt fornminnet har bygget nu alltså polisanmälts av en privatperson.

Det är en skogsföretagare som menar anser att bygget är brottligt. Han reagerade eftersom han själv dömts för en liknande händelse, säger han.

‒Jag blev åtalad för ett mycket lindrigare fornminnesbrott för några år sedan. Vi hade då nyttjat en körväg i terrängen parallellt med en mycket stor kraftledning där ledningsbyggarna hade kört, säger han.

Det skedde av oaktsamhet, och just därför menar han att Eskilstuna kommuns bygge vid Sigurdsristningen måste utredas på samma sätt.

‒Det är ett miljöbrott då brukar polis och åklagare vara på tårna.

Det är en inställning som såväl polisen som åklagarmyndigheten delar i detta fall.

‒Polisen har valt att inleda förundersökning och i nuläget har det inte hänt så mycket mer i ärendet, säger Henrik Olin som utsetts till förundersökningsledare.

Utredarna har bland annat hämtat in ritningar, kartmaterial och nytagna fotografier från byggarbetsplatsen vid Sigurdsristningen.

Ingen enskild person misstänks i dagsläget för brott med anledning av bygget.

Eskilstuna-Kuriren har utan framgång sökt Kristina Birath, som är miljö- och samhällsbyggnadsdirektör vid Eskilstuna kommun.

Sigurdsristningen

Sigurdsristningen härstammar från 1050-talet. Bilderna är hämtade från sagan om Sigurd Fafnesbane.

När ristningen gjordes var vattenståndet högre och det fanns då en bro över Ramsundsån på platsen.

Runorna säger: "Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder Orms dotter, för själen Holmgers Sigröds fader hennes make"

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa