Mindre plastanvändning i kommunen

Med hjälp av pengar från EU ska Eskilstuna kommun minska förbrukningen av olika plastprodukter framöver.

18 december 2017 14:14

Av all plast som produceras i världen används 40 procent till engångsprodukter som matförpackningar och plastpåsar. Plastens negativa miljö- och klimatpåverkan har uppmärksammats mycket den senaste tiden och nu ska Eskilstuna kommun inom ramen för ett EU-projekt minska plastförbrukningen.

‒Nästan all plast vi förbrukar har fossilt ursprung. Hälso- och miljöproblemen till följd av detta kan bli synnerligen allvarliga, säger kommunalrådet Arne Jonsson (C), i en kommentar till satsningen.

Projektet sker i samverkan med Uppsala, Norrköping och Linköpings kommun och ska pågå till 2020. Syftet är att minska den miljöpåverkan som de kommunala verksamheterna bidrar till genom användningen av arbetsmaterial som skoskydd, handskar, förkläden, muggar och bestick.

De fyra kommunerna har beviljats stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden på 3,5 miljoner kronor. Målet är att minska klimatpåverkan genom att använda mindre plastprodukter och i stället välja sådant som tillverkas av förnybara material.

‒Tydliga trender nu är att plast ersätts av andra material, att vi återanvänder mer plast och att vi producerar plast av förnybar råvara i stället för olja. Det här projektet syftar till att stärka de trenderna genom att kommunerna får verktyg för att nå en hållbar plastanvändning, säger Hannes Vidmark, miljöchef i Uppsala kommun och ansvarig för projektet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund