Nya enhetliga regler för gatupratare

Den 1 augusti införs nya regler för hur butikernas gatupratare ska se ut i Eskilstuna.

‒Det har varit ganska stökigt tidigare men nu ska vi få lite ordning, säger Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

5 mars 2017 11:20

Handlare och butiksägare tycker om dem. Handikapporganisationerna vill ha bort dem. Så kan man förenklat beskriva inställningen till de så kallade gatupratarna, de flyttbara skyltar, som butiker och restauranger ställer ut på gatan eller trottoaren för att locka kunder.

De tidigare reglerna för gatupratare som funnits i Eskilstuna sedan 2007 har haft dålig efterlevnad och enbart gällt i centrum.

‒De flesta gör rätt men alltför många gör inte det utan placerar ut sin gatupratare långt från entrén samt plockar ut allt från glassgubbar till bord och stolar utan tillstånd och på olämpliga platser, säger Lena Hollås, handläggare på kommunens trafikavdelning.

Hon har varit med och tagit fram de nya riktlinjer som stadsbyggnadsnämnden antog vid sitt senaste sammanträde.

‒De gamla reglerna har inte följts och tanken är att det ska bli lite ordning och reda nu, säger nämndens ordförande Sarita Hotti (S).

De nya riktlinjerna som börjar gälla den 1 augusti syftar till att få bort otillåtna skyltar som folk riskerar att skada sig på samt att skapa enhetlighet.

‒Nu blir det mer demokratiskt och rättvist, säger Lena Hollås.

Den näringsidkare som vill ha en gatupratare måste söka tillstånd hos polisen. Därefter ska stadsbyggnadsförvaltningen yttra sig om lämpligheten samtidigt som en avgift för markupplåtelse tas ut.

Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till verksamhetens entré eller husfasad och tas in efter stängning. Den får inte vara högre än en meter och ska vara tillverkad i en kraftig rörkonstruktion med markram. Den får inte vara rullande, snurrande eller vippande och den måste dessutom vara svartmålad.

Om inte butiksägaren följer riktlinjerna kommer tillståndet att kunna återkallas med omedelbar verkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund