Nya protester – nu ska nerdragningarna i äldreomsorgen ses över

Protesterna mot kommunens planerade omorganisering inom äldreomsorgen i Eskilstuna växer. På onsdagen arrangerades ännu en manifestation av undersköterskor som fått nog. ‒Jag har full respekt för deras reaktioner, säger Mikael Edlund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna.

2 december 2017 07:33

I tisdags demonstrerade hundratals personer i Torshälla mot vård- och omsorgsförvaltningens planer som innebär att grundbemanningen inom äldrevården ska sänkas. Istället avsätts fem procent av resurserna till i en buffert som ska användas när behov uppstår. Undersköterskor som Eskilstuna-Kuriren pratat med berättar att de väntas jobba två personal på pass där de vanligtvis varit tre eller fyra.

På onsdagseftermiddagen var det dags för nya protester. Undersköterskor på Tunagården i Eskilstuna hade bjudit in till en tyst manifestation på Fristadstorget i Eskilstuna.

"Botten är nådd i äldrevården. Våra händer räcker inte till", gick att läsa på deras plakat.

Johan Lindström, chef på vård och omsorgsförvaltningen, har tidigare berättat att det inte handlar om nerdragningar utan om ett åtgärdsarbete för att hålla budget. Prognosen säger att förvaltningen väntas gå back med 17 miljoner kronor. När det gäller förändringarna i Torshälla handlar det däremot att anpassa personaltätheten enligt likställighetsprincipen i kommunallagen som säger att alla invånare ska behandlas lika oavsett var de bor.

Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tycker också att det är nödvändigt att se över organisationen eftersom verksamheten måste rätta sig efter resurserna. Han tror att den nya bufferten skulle göra det möjligt att använda resurserna på ett effektivare sätt.

‒Varje boende ska beroende på vilken vårdtyngd det har avsätta några procent för att vi ska klara av att bemanna upp efter vårdbehov, istället för att lägga en schemaläggning som ser likadan ut överallt, säger han.

Majoriteten har sedan tidigare tagit beslut om att skjuta till 75 extra miljoner till äldreomsorgen nästa år. Utöver det har 20 miljoner per år från och med 2019 budgeterats till just bemanning inom äldrevården. Ändå måste det till en förändring för hålla budgeten, enligt Mikael Edlund.

Efter de senaste dagarnas protester har dock ordföranden bett förvaltningschef Johan Lindström att tillsammans med områdeschefer se över förändringsförslaget ytterligare en gång.

‒När vi får så här kraftfulla reaktioner måste vi ta till oss dem och fundera, säger Mikael Edlund och poängterar att han som politiker inte lägger några scheman eller planerar verksamheten. Det sköts på enheterna.

‒Min personliga uppfattning är att vi skulle behöva mer pengar till grundbemanningen inom äldreomsorgen för att klara uppdragen framgent och det strider jag för i mitt parti, säger nämndordföranden.

Din personliga uppfattning rimmar ju rätt dåligt med det som läggs fram nu?

‒Jag har inte sett bemanningsschemat, för det här är inte på förvaltningsnivå utan sköts på enheterna. Det är därför jag har bett min förvaltningschef Johan Lindström att gå igenom detta och komma tillbaka med vad det får för effekter. Innan det här kom ut i tidningen i lördags hade ingen pratat med mig om schemaläggningen för det ligger inte på politikernivå.

Facket och förvaltningens samverkansgrupp ska ha möte om planerna den 11 december.

Kommunens planerade buffert

En del i omorganiseringen består av en buffert om 5 % som ska användas vid ökad vårdtyngd och oförutsedda händelser.

Idag har enheterna i de flesta fall en statisk bemanning vad gäller antalet personal på morgon, lunch och kväll. Bemanningen är densamma oavsett vilka brukare som bor på enheten och vilket stöd dessa behöver.

När brukarens behov av stöd har ökat har extra bemanning satts in utan att det funnits pengar till det eftersom hela personalbudgeten använts till grundbemanningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa