Nytt hälsoarbete i skolan kan ge friskare barn

Barn äter sämre och blir allt mer stillasittande, enligt forskning. Skolan har en viktig uppgift i att uppmuntra barn och föräldrar till en mer hälsosam livsstil och nu ska flera Sörmlandsskolor vara med i ett projekt för att ta hälsoarbetet till en ny nivå.

9 september 2017 05:12

– Vad är viktigt för att må bra? undrar Anette Stavehaug som är lärare i en förskoleklass på Björktorpsskolan i Eskilstuna.

– Att man äter, svarar 5-åriga Imre Bäck.

– Och sover, fyller klasskompisen Kian Rahnamafar i.

På Björktorpsskolan är hälsa en del i undervisningen redan i dag men nu i september ska det arbetet intensifieras. Skolan är nämligen en av flera skolor i Mälardalen som tillfrågats om att delta i forskningsprojektet "En frisk skolstart plus". Det handlar om att skolpersonalen ska stötta elevers föräldrar att se över och förbättra familjens vanor när det gäller vad de äter och hur mycket de rör på sig. Detta med hjälp av material och utbildning från Karolinska institutet (KI) i Solna.

– Vi kan se att barn i unga åldrar äter för mycket näringsfattig och energirik mat. Det blir mycket godis, glass och läsk, säger Åsa Norman, medicine doktor på institutionen för folkhälsovetenskap på KI och ansvarig för hälsoprojektet.

– Sexåringar har fortfarande mycket rörelseglädje i kroppen men det förändras snabbt med åren. Vi ser att de rör sig bra i skolan men hemma rör barnen sig inte så mycket som de borde för att kroppen ska må bra.

Under "En frisk skolstart plus" kommer alla förskoleklassare och föräldrar som är med i projektet delas upp i två grupper. För båda grupperna gäller att mäta barnens rörelsevanor och dokumentera måltider. Barnen kommer även att vägas och mätas med jämna mellanrum. Ena gruppen får vid sidan av detta arbeta med hälsa i klassen utifrån material från Karolinska. De kallas dessutom på samtal i skolan där föräldrarna får hjälp att förändra familjens vanor. Syftet är att jämföra om klassarbetet och föräldrasamtalen ger resultat och i så fall om de kan vara ett effektivt sätt för skolan att jobba hälsofrämjande.

– Det handlar om hur man, på ett bra sätt, ska sätta gränser för till exempel godisätande men också hur man som förälder kan uppmuntra sitt barn att tycka det är roligt att röra på sig och äta bättre, säger Åsa Norman.

En av projektets viktigaste bitar är enligt skolpersonalen och Åsa Norman att helt undvika att prata kroppsform eller storlek med barnen, allt för att inte väcka osunda tankar.

– Vi ska bara visa på positiva alternativ inte tala om vad man inte får göra. Det ska handla om hälsa på ett lekfullt och roligt sätt, säger lärare Anette Stavehaug.

Mari Sjögren, skolsköterska på Björktorpsskolan, ser mycket fram emot projektet.

– Jag har ju hälsosamtal med alla barn som det ser ut i dag också, men det här kommer ju att ske tillsammans med föräldrarna, schemalagt.

Projektet har genomförts två gånger tidigare på andra skolor i landet och då har man sett goda resultat. Särskilt när det gäller familjernas matvanor.

– Barnen äter hälsosammare. När det gäller rörelse ser vi inte lika tydliga resultat eftersom barn i den åldern rör sig mycket ändå, säger Åsa Norman på KI.

Eleverna på Björktorpsskolan har bra koll på att grönsaker ger bättre hälsa. Omtanke är också bra, säger de, precis som lek och rörelse.

– Jag spelade basket i går, säger Nellie Brinksäter, 6 år.

– Men jag var inte bra på det. Jag fick bollen på näsan.

– Det kan hända alla, konstaterar klasskompisen Odesa Kabak.

En frisk skolstart

Är ett arbetssätt för skolan att ge föräldrar stöd i att utveckla och hålla i bra mat- och rörelsevanor.

I Eskilstuna är det Björktorpsskolan, Lagersbergsskolan och Ärstaskolan som deltar. I Flen är det Malmaskolan, Nybbleskolan och Söderskolan.

Skolorna och familjerna bjuds in att delta i projektet men det är helt frivilligt om man vill vara med.

Eleverna i projektet följs upp till årskurs 2.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa