Operation och hårt arbete gav Patricia det liv hon ville ha

Mer än hälften av Sveriges befolkning har i dag övervikt eller fetma. Trenden i Sörmland är densamma som i övriga västvärlden, med en ökande andel överviktiga personer sedan 1990-talet bland både män och kvinnor. För Patricia Wallén som kämpat med övervikt hela livet, blev kombinationen av operation och en vilja att förändra, vägen till det liv hon ville ha.

‒Det ligger mycket hårt arbete bakom, berättar hon.

26 september 2017 12:59

I Sörmland är det vanligare att män är överviktiga än kvinnor. Men sammantaget är en större andel av befolkningen i Sörmland överviktiga jämfört med befolkningen i hela landet, en utveckling som gäller för både män och kvinnor. Över hälften av sörmlänningarna, 54 procent av den vuxna befolkningen, var överviktig 2012, enligt landstingets befolkningsundersökning "Hälsa på lika villkor?".

Enligt undersökningen "Liv & Hälsa ung 2017" är övervikt ett växande problem bland gymnasieelever i länet. Samtidigt uppger cirka 16 procent av eleverna i årskurs 9 att de sitter still mer än sex timmar efter en vanlig skoldag. Av den vuxna befolkningen uppger sig en av sju sörmlänningar ha en stillasittande fritid. Det innebär att de promenerar, cyklar eller rör sig på annat sätt mindre än två timmar i veckan.

Vården i Sörmland har i dag till uppgift att jobba förebyggande med de områden som kan förhindra övervikt, det vill säga ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Detta arbete handlar i mångt och mycket om att på flera sätt försöka identifiera och hitta personer som kan behöva stöd, till exempel via hälsosamtal på vårdcentralerna eller via det hälsoprogram som landstinget erbjuder alla som fyller 40, 50 eller 60 år. Detta utgör också en viktig del i landstingets mål att bli Sveriges friskaste län 2025.

För en del överviktiga kan operation vara ett hjälpmedel till ett hälsosammare liv.

37-åriga Patricia Wallén i Strängnäs som jobbar som idrottskonsulent på Sörmlandsidrotten, är en av dem som fick hjälp att förändra sitt liv på kirurgimottagningen på Nyköpings lasarett.

Bara träning hjälper inte, man måste äta rätt också.

Hon berättar att hon alltid haft idrott som intresse men att hon samtidigt också under hela sitt liv brottats med övervikt.

‒Jag simmade hela min uppväxt men har också alltid haft både arv och miljö med mig. Min pappa gick bort 2005 efter att ha fått nej för överviktsoperation, berättar hon.

Träning i alla dess former har präglat hela Patricias liv, hon har varit siminstruktör och personlig tränare.

‒Men jag har känt att det har varit svårt att vara trovärdig när jag själv har varit överviktig. Men bara träning hjälper inte, man måste äta rätt också, säger hon.

Efter att Patricia Wallén fött sitt andra barn och gått upp väldigt mycket i vikt, bestämde hon sig för att söka råd hos en dietist för att få hjälp att ändra sitt beteende när det gäller mat.

‒Jag började fundera på varför jag åt som jag gjorde och vad jag gjorde med maten.

[fakta nr="2"]

Patricia Wallén jobbade med sitt beteende, åt hälsosamt och tränade. Efter ett år hos dietisten fick hon frågan om hon hade övervägt alternativet överviktskirurgi.

‒Det kändes som fusk och som att nej, det är inget för mig. Men dietisten sa att det nog skulle vara bra för mig. Att röra på mig och att gå ner i vikt funkade bra för mig, men att fortsätta hålla vikten, det var det svåra. Jag funderade och bestämde mig till slut för att operationen skulle bli min möjlighet. Samtidigt var det jätteläskigt.

Om jag tyckte att det var svårt att ändra mitt beteende innan operationen var det inget mot hur det var efter.

Kravet innan operation var bland annat att Patricia Wallén på egen hand skulle gå ner tio procent av sin vikt. Patricia Wallén lyckades med målet och till och med mer. 15 kilo försvann och i september 2014 genomförde hon en så kallad sleeve gastrectomy.

Operationen gick bra och i dag har Patricia Wallén gått ned sammanlagt 50 kilo.

‒Om jag tyckte att det var svårt att ändra mitt beteende innan operationen var det inget mot hur det var efter. Det tog en månad att acceptera och anpassa sig till att äta jättelite, men jätteofta. Man går ner av operationen men det håller inte i all evighet, fast man får en mindre magsäck. Men det var en rejäl kick när jag kände resultat, berättar Patricia Wallén och förklarar att hon i dag känner att hon både klarar av att säga nej till fel mat och till för mycket mat.

[fakta nr="4"]

Hon betonar att det är ett resultat av både operationen och ett ändrat beteende.

‒Magsäcken kan töjas ut igen trots operationen. Vanor sitter i och kommer tillbaka så jag får jobba med beteendet konstant. Men jag kände att det här är min enda chans i livet att få det livet jag vill ha. Operationen är en hjälp på vägen att få en hållbar förändring men det ligger också mycket hårt arbete bakom.

Jag behöver inte känna dåligt samvete eller stress över maten.

Efter operationen föddes Patricia Walléns tredje barn, dottern Stina, och Patricia, som sedan tidigare har två pojkar med sin man, beskriver nu sitt liv som komplett.

‒Det är ingen riskfri operation men för många tror jag att det är sista utvägen, även om man måste göra jobbet själv, det är helheten som är det absolut viktigaste. Men operationen har gett mig ett liv. Det är så mycket som har förändrats sedan dess. Jag behöver inte känna dåligt samvete eller stress över maten. Jag väljer mat som jag blir mätt av och mår bra av. Men jag kommer aldrig att komma ifrån tanken på vad jag äter och hur jag beter mig med mat. Men den största förändringen, som jag tror att man behöver göra, är att jag lärt mig att inte ta de där extra tuggorna.

Patricia Wallén betonar att hon inte tror på förbud.

‒Det blir ofta makaroner och korv här hemma och vi har godis hemma. Men det handlar om att få mig själv och barnen att välja annat. Mitt bästa tips för det är att vara jättenoga med att ge både vuxna och barn rätt antal måltider per dag. Jag tror att allting ligger i förberedelserna.

Hälsokoordinator stöttar

Vården i Sörmland arbetar med att stötta och göra patienter medvetna om hur de själva kan påverka sin hälsa genom förändring av levnadsvanor och även faktorer som sömnvanor och hantering av stress.

På alla vårdcentraler i länet finns hälsokoordinatorer, som har uppdraget att utveckla det hälsofrämjande arbetet och ge stöd till dig som patient att uppnå bättre hälsa.

Hälsokoordinatorn håller hälsosamtal med patienter och ansvarar för utveckling av hälsofrämjande insatser på vårdcentralen.

På varje vårdcentral finns personer för olika ansvarsområden som; fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol och psykisk hälsa.

Enligt hälso- sjukvårdslagen ska den som vänder sig till sjukvården när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdomar eller skada

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tünde Simó