Professor vill lägga ner socialtjänsten – och bygga upp en ny

Det dröjde nästan en timme in på paneldiskussionen innan den tog fart på allvar.

Men då var det å andra sidan många som kvicknade till liv.

23 januari 2017 17:24

Det var Eskilstuna Stadsmission och Destination Eskilstuna som bjöd in till en hel dag med föredrag och med paneldiskussion på högskolan i Eskilstuna. Rubriken löd lite provocerande "Fritt fall ner i fattigdom", och det var professorn i socialt arbete, Philip Lalander från Malmö högskola, som slutligen tog bladet från munnen och slog fast att det man snudd på skulle behöva är att någon vänlig själ som lägger ned Socialtjänsten och bygger upp en helt ny organisation med ett nytt sätt att arbeta.

I några korta meningar beskrev han sin vision som att en ny socialtjänst måste kunna jobba närmare människor i behov av hjälp. Ingen som bemöter personer i kris med ett par blanketter som de bör vara så vänliga att de fyller i.

‒Vart har fältassistenterna, som var ganska vanliga förr och de som var ute och träffade folk tagit vägen? undrade Philip Lalander.

Ingen sa emot honom. Inte socialchefen i Eskilstuna, Mehmed Hasanbegovic, inte riksdagsmannen Mathias Tegnér (S) som sitter med i socialförsäkringsutskottet.

Mehmed Hasanbegovic försvarade sin personal även om han medgav att just den här kontakten med en myndighet lämnar en hel del i övrigt att önska. Till en del bottnar det i en frustration just nu i att man är i trängande behov av fler lägenheter till folk som måste få en ny chans att ansvara för ett eget boende.

Riksdagsmannen Mathias Tegnér å sin sida underströk att han vill vara med och slå vakt om den "svenska modellen" med både sjukvårdsförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar, och bad uppriktigt om ursäkt att han inte kunde bjuda på lite mer raka besked i formen av konkreta svar hur mycket större resurser som regeringen tänker sig till de offentliga försäkringarna.

‒Här låter det som om jag slingrar mig, men jag får återkomma till detta.

Både Carolina Bäck från Stadsmissionen Eskilstuna och Birgitta Lounela, stiftsdiakon i Strängnäs stift, slog fast på en direkt fråga att den ideella sektorns insatser behövs eftersom en absolut fattigdom är på väg att breda ut sig.

Gör man ett försök att skåda in i framtiden finns inget som tyder att utsattheten blir mindre. Ökat antal flyktingar och papperslösa talar också för att man måste höja beredskapen med hjälpinsatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!