Stefan Löfven (S) i Eskilstuna: Regeringen lovar miljarder till polisen

Regeringen ger 7,1 miljarder extra till polisen de kommande tre åren. Bland annat ska dödliga gängskjutningar bekämpas.

– Vi ska knäcka det här, säger statsminister Stefan Löfven.

20 augusti 2017 10:50

Regeringen vill höja anslaget till polisen med 2 miljarder kronor för 2018, med 2,3 miljarder 2019 och med 2,8 miljarder kronor 2020. Det framkom vid statsminister Stefan Löfvens och justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons pressträff i Eskilstuna i dag. Enligt dem är satsningen den största under 2000-talet.

Gängskjutningar, få poliser i glesbygden, utredningar som läggs ner ökar otryggheten, anser statsministern.

– Det kan vi aldrig acceptera, säger Löfven.

TT: Hur oroad är du över utvecklingen med fler skjutningar?

– Det är bedrövligt och människor känner oro och rädsla, ska vi ha den här utvecklingen i vårt land? Och nej, det här är inte Sverige, säger Löfven och fortsätter:

– Tryggheten är helt grundläggande. Staten är alltid starkare än gängen. Vi ska knäcka det här.

10 000 fler polisanställda ska skapas till 2024, säger Löfven

För att få stopp på dödskjutningarna krävs insatser på bred front, anser justitieministern.

– De mest brottsaktiva måste bort från gatan, säger Johansson.

Därför skärps straffen för vapenbrott, så att misstänkta kan hållas häktade. Men det krävs också förebyggande arbete för att undvika att ungdomar dras in i kriminaliteten, säger Johansson.

– När man kraftsamlar i de här områdena kan man nå väldigt goda resultat, säger Johansson och påpekar att många är häktade nu i Malmö.

Tillskottet på 7,1 miljarder under de kommande tre åren är avsevärt mycket mer än vad polisen själv har begärt, säger Morgan Johansson.

– Med de här pengarna kan man anställa fler, man kan utbilda fler och det handlar om att behålla den personal som finns.

Polisens arbetsvillkor ska också förbättras. Inrikes- och justitieministern uppmanar också unga att söka sig till polisutbildningen.

– Det är ett av de viktigaste yrken man kan ha. Jag ser gärna att fler söker sig till polisen.

Efter 2,5 år, den tid det tar att utbilda en polis, kommer satsningen att märkas för allmänheten, enligt Johansson

Men satsningen är inte kravlös, understryker Johansson:

– Polisen måste bli bättre på att klara upp brott, stärka sin utredningskapacitet och finnas i hela landet.

Polisförbundet välkomnar de extra pengarna till polisen.

"Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist", säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

"Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal", fortsätter hon.

Hon välkomnar också att regeringen tydligt pekar på vikten av att rekrytera nya poliser och behålla nuvarande kompetens.

Polisförbundet har länge efterlyst en satsning på polisernas löner. Regeringen lägger sig inte i lönefrågan.

"Men att man tillsätter 300 miljoner mer än myndigheten har begärt ser vi som ett tydligt ekonomiskt incitament för höjda polislöner", säger Lena Nitz.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!