Rekordinvesteringar i majoritetens budget

Kommunens politiska majoritet lägger en offensiv budget för 2018. Investeringarna blir rekordhöga de närmaste åren – cirka 1 miljard kronor årligen.

9 maj 2017 17:20

När Socialdemokraterna, Moderraterna och Centern presenterar sin budget för 2018, med utblick fram till 2020, framhåller de att det är en stark budget.

‒Kanske den bästa vi någonsin lagt fram, summerar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Normalt sett brukar Eskilstuna kommuns investeringsbudget ligga på mellan 400 och 500 miljoner kronor om året. Nu fördubblas den alltså de närmaste åren. Mellan 20 och 26 procent klarar kommunen att finansiera själv i och med tidigare överskott. Resten behöver man låna till.

Största delen satsas på förskolor och skolor. Under åren 2018–2022 byggs nya förskoleplatser för 418 miljoner kronor enligt dagens planer. Under samma år byggs grundskolan och gymnasiet ut för 985 miljoner. Samtidigt satsas 106 miljoner kronor årligen på att täcka det ökade personalbehov utbyggnaden medför.

Någon höjning av skolpengen är dock inte aktuell nästa år.

‒Vi höjde skolpengen 2017 och den ligger kvar, men det blir ingen ytterligare höjning, säger Jari Puustinen (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Däremot kommer skolan precis som övriga verksamheter omfattas av ett effektiviseringskrav, för skolans del mellan 0,7 och 1 procent jämfört med 1,5 procent i övrigt.

Även äldreomsorgen är i stort behov av utbyggnad. Fyra nya äldreboenden planeras fram till 2021. För att driva dessa skjuts 109 miljoner kronor till i vård- och omsorgsnämndens budget.

När det gäller bostäder höjs kravet från 500 nya bostäder till 600. Av dessa ska Kommunfastigheter precis som tidigare stå för 300 nya bostäder.

Majoriteten öppnar också för att fler bostäder byggs utanför tätorten, i mindre samhällen och ute på landsbygden.

‒Vi följer helt enkelt plan- och bygglagen strikt, utan att lägga en egen agenda som till exempel att det måste finnas kollektivtrafik i närheten, säger Arne Jonsson (C).

Bland trafiksatsningar kan nämnas att ytterligare ett p-hus planeras inom de närmaste åren, nu på Väster. Ett försök med pendlarparkering utanför stan med möjlighet att fortsätta med buss sista biten är också aktuell.

Arbetet med att få ut människor i jobb eller utbildning fortsätter.

‒Eskilstuna har högre arbetslöshet än många andra kommer och det kräver exceptionella åtgärder, säger Jimmy Jansson.

‒För en frisk person utan jobb är bidrag inte lösningen utan utbildning. Försörjningsstöd ska bara betalas ut i nödfall och även då kommer vi att förvänta oss aktivitet. Vi prövar lagstiftningen till bristningsgränsen.

1 000 platser i sysselsättning ska skapas genom arbetsmarknadsinsatser, varav 100 traineeplatser och 200 extratjänster i välfärden. På nya yrkesutbildningar läggs 11 miljoner kronor (560 platser).

Majoriteten räknar med att klara sina satsningar utan att höja skatten, men ändå uppnå ett överskott på 158 miljoner kronor vid årets slut.

Finansiering ska bland att ske genom att omorganisationen av Torshälla stad innebär en besparing på 10,5 miljoner kronor, minskat försörjningsstöd med 11 miljoner kronor samt att avkastningskravet på de kommunala bolagen höjs med 37 miljoner till nästan 100 miljoner kronor.

Majoritetens budget och oppositionspartiernas budget kommer att finnas i sin helhet tillgängliga på kommunens hemsida inom kort.

Långsiktiga mål i Eskilstunas budget

Arbetslösheten ska 2020 understiga 10 procent och i nästa steg rikssnittet.

Försörjningsstödet ska på sikt återgå till 2006 års nivå.

Sjukskrivningar ska understiga 5,9 procent år 2019, vilket motsvarar 30 miljoner kronor till utbyggd välfärd och utökad personalstyrka.

Företagsetableringar ska årligen ge 300 nya jobb.

600 nya bostäder ska byggas varje år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!