Rökförbud på gång på alla uteserveringar – krögare föreslår rökrutor på gågatan

Regeringen väntas klubba igenom ett förbud mot rökning på bland annat uteserveringar, vilket välkomnas av allt från kommunalråd till krögare.

Restaurangägaren Chian Alkoyun efterlyser rökrutor på kroggatan och tydliga regler.

– Det går inte att lägga ansvaret på oss näringsidkare. Det måste kommunen ta.

25 januari 2018 16:33

Ett omfattande rökförbud står för dörren. Enligt Dagens Nyheter klubbas det snart igenom av riksdagen och träder i kraft den 1 januari 2019. Syftet är att fortsätta minska den passiva rökningen och risken att lockas till rökning.

Chian Alkoyun har haft restaurang i Eskilstuna i snart 20 år och driver i dagsläget O´Learys och Royal oak, båda på Nybrogatan.

– Jag ser positivt på ett förbud! Även om jag tycker att det är viktigt att varje människa får bestämma över sig själv, så är rökning lite speciellt eftersom det påverkar människor i ens omgivning.

Hur tror du dina gäster skulle reagera?

– Jag vet att många tycker att det hör till att röka när man tar en drink eller en öl, men jag menar att det fortfarande inte bör vara på andra människors bekostnad.

[fakta nr="1"]

Chian Alkoyun har dock en del farhågor kring de praktiska konsekvenserna. Exempelvis var gästerna ska röka och inte minst fimpa i stället.

– Går de bara strax utanför serveringen funkar det ju inte – och var ska gränsen gå? Fem meter? Tio meter?

Oavsett vilket menar Chian Alkoyun att ansvaret måste vara tydligt formulerat.

– Vi kan säga åt dem att gå ut, men utanför uteserveringen måste det vara kommunens ansvar. Kanske man kunde ha några särskilda rökstationer utmed kroggatan? säger Chian Alkoyun och blickar ut över det nu januaritomma folkstråket.

Strax intill ligger Grappa matsal & bar, med en av Nybrogatans största uteserveringar. I dagsläget tillåts rökning i en viss sektion, berättar hovmästare Louise Larsson.

– Jag tycker att ett förbud vore bra. Det visar att vi går framåt – passiv rökning stör ju många. Vi får hoppas att gästerna tar det bra också.

I Eskilstuna utfärdas riktlinjerna för uteserveringar och allmän plats av stadsbyggnadsnämnden. Ordförande Sarita Hotti välkomnar ett förbud:

– Många av krogarna har ju redan rökfria uteserveringar. Då blir gästerna hänvisade ut i gaturummet, för krogarna vill så klart även ha entrén till uteserveringen rökfri. På gågatan finns askkoppar vid belysningsstolparna.

Behovet lär öka. Vad tror du om särskilda rökrutor?

– Jag vet att vi tittade på detta tidigare, för Fristadstorget, och att det då inte var lagligt att begränsa rökning på allmän plats. Det kanske finns anledning att titta på det igen, menar Sarita Hotti.

Eva Carlsson är tobaksförebyggande samordnare inom Eskilstuna kommun:

– Det är ett jättebra steg närmare målet med ett rökfritt Sverige 2025. Vi måste göra mer och vet att lagar, att begränsa tillgängligheten, är det mest effektiva.

Hur tror du den rökande delen av befolkningen reagerar?

– Det är ingen som hävdar att man inte får röka. Det här handlar om att skapa miljöer där människor måste kunna få vara utan att få sin hälsa påverkade av rök.

Ur ett folkhälsoperspektiv är tobak en av de farligaste droger vi har.

Mikael Edlund, kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden, menar att ett förbud är ett naturligt steg i en pågående värderingsförändring kring tobak i samhället.

– Jag tror att det blir exakt samma som när vi slutade röka inomhus. Man vänjer sig.

Han menar att kursen när det gäller tobak är klar.

– Ur ett folkhälsoperspektiv är tobak en av de farligaste droger vi har. Det orsakar för tidiga dödsfall och kostar samhället stora pengar.

Eskilstuna är en av runt 200 kommuner som, liksom många privata företag, infört rökfri arbetstid bland sina anställda. Mikael Edlund menar att restriktionerna sannolikt blir fler.

– Nästa steg är att titta på om det är en helt tobaksfri arbetstid vi ska diskutera. Jag tror vi är där om en fem-sex år.

[fakta nr="2"]

Den nya tobakslagen

Förslaget till beslut gäller en lagrådsremiss om en ny tobakslag.

Lagen föreslås förbjuda rökning på exempelvis uteserveringar, hållplatser, idrottsplatser, allmänna lekplatser och entréer till offentliga lokaler.

Den omfattar även exempelvis användning av e-cigaretter och tobaksfria rökalternativ.

Syftet är att fortsätta minska normaliseringen av rökning, den passiva rökningen och risken att lockas till rökning.

Enligt DN väntas lagen träda i kraft den 1 januari 2019. Förslaget är en följd av Folkhälsomyndighetens utredning från 2014.

År 2005 införde Sverige förbud mot rökning inomhus på exempelvis krogar och restauranger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin