Rusning till hemvärnet efter Aurora

Fler än vanligt har anmält sitt intresse för att bli hemvärnssoldat i Sörmland.

28 oktober 2017 04:05

Sedan den stora nationella militärövningen Aurora 17 avslutades i september i år har omkring 150 personer hört av sig till hemvärnet i Sörmland med intresseanmälningar. En ovanligt stor anstormning på så kort tid, enligt Södermanlandsbataljonen.

‒Vi har haft förmånen att visa upp oss och att synas i tidningar och tv. Många såg att vi gjorde bra ifrån oss och det gav ett stort genomslag, säger Mikael Smedin, överstelöjtnant och chef för utbildningsgruppen för hemvärnet i Sörmland.

I dag har Sörmland 500 frivilliga hemvärnssoldater i sin bataljon. Nu ska alla nya ansökningar gås igenom för att se om det kan bli fler.

‒Vi går igenom alla och ser om de har förutsättningar att vara med. Vi hoppas på många nya. Men det är ju en ganska lång process från det att man skickar in tills dess det kan bli tal om tjänstgöring, säger Mikael Smedin.

Enligt Mikael Smedin har intresset för Försvarsmakten ökat inte minst genom sociala medier. Både män och kvinnor i spridda åldrar söker sig till hemvärnet. Många har genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning medan andra vill vara med som så kallade specialister, till exempel sjukvårdare och hundförare, utan tidigare militär erfarenhet.

‒Sociala medier är ett viktigt nätverk för oss men också att fler engagerar sig och berättar om det för andra, säger Mikael Smedin.

Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Hemvärnet har till uppgift att verka som stöd till samhället vid svåra påfrestningar i både fred och i väpnad strid i krig.

Källa: Hemvärnet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa