Stadsmissionen i Eskilstuna vill starta jobbpool för EU-migranter

Stadsmissionen i Eskilstuna har planer på att starta en jobbpool för EU-migranter.‒Tanken är att vi ska kunna erbjuda ett arbete i stället för att de ska sitta och tigga, säger Tomas Lindroos, direktor på stadsmissionen.

14 mars 2017 04:30

Idén till jobbpoolen har hämtats från Stockholm där stadsmissionen driver ett arbetsmarknadsprojekt sedan flera år tillbaka.

‒Det har varit ganska framgångsrikt och fungerar ungefär som ett bemanningsföretag, säger Tomas Lindroos.

Tanken är att skapa en liknande jobbförmedling i Eskilstuna dit EU-migranterna ska kunna ta sig på morgonen för att ta olika typer av enklare jobb. Exempel från Stockholm visar att det kan handla om städning, fönsterputs, flytthjälp, trädgårdsarbete, bud- och transporttjänster men också olika typer av hantverksuppdrag som målning, tapetsering och snickeri. Medarbetarna är försäkrade och jobbar med avtalsenlig lön. Som EU-medborgare kan man börja arbeta direkt och behöver inte arbetstillstånd eller registrera sig hos Migrationsverket.

Tomas Lindroos tror på idén och har mött väldigt positiv respons från de cirka 30 EU-migranter som varje dag kommer till stadsmissionens verksamhet.

‒Ja, de är väldigt positiva. Det är klart att de hellre vill ha ett arbete än att sitta och tigga på gatan. Men vi hoppas att den här verksamheten också kan passa andra grupper av människor som lever i utsatthet i Eskilstuna och som saknar jobb.

Innan planerna kan realiseras måste en del frågetecken rätas ut.

‒Vi måste bland annat fundera över vilken typ av organisation som behövs för att det ska fungera. En annan fråga som vi behöver diskutera är i vilken grad den som anställs måste kunna hantera svenska språket. Men min förhoppning är att vi ska kunna starta den här verksamheten någon gång i höst, säger Tomas Lindroos.

Till nästa vinter hoppas han också att stadsmissionen ska kunna starta det efterlängtade natthärbärget för EU-migranter i Kloster församlingshem. Länsstyrelsen upphävde i december det tidsbegränsade bygglov som stadsbyggnadsnämnden beviljat. Eskilstuna församling har nu ansökt om permanent bygglov och beslut i frågan väntas under våren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!