Här återuppstår Stora Tidö-stenen

Efter att i flera hundra år ha legat nedgrävd står Stora Tidö-stenen åter i upprätt läge. "Årets fynd" i runstenssammanhang restes i dag.

20 november 2018 16:49

Strax efter klockan 12 på tisdagen lossades stropparna från kranbilen och runstenen stod fritt. På länsstyrelsens uppdrag och under överinseende av Riksantikvarieämbetets representanter hade arbetet påbörjats ett par timmar tidigare.

Varje moment kring transporten och resningen var genomtänkta. Paterik Stocklassa, stenkonservator och runstensmästare, var ansvarig för den handgripliga operationen.

Han berättade att mycket kan gå fel när ett 2,4 ton tungt, drygt fyra meter långt och fått inskriptionerna ifyllda. Tanken var att den skulle resas nära fyndplatsen, på gärdet nordost om Stora Tidö. Riktigt så blev det inte. Istället står den numera cirka 900 meter närmare Eskilstuna. Nära cykelbanan med ett gravfält och en grusväg som närmaste grannar.

Någon officiell (åter)invigning av stenen blir det troligtvis inte. Länsstyrelsen kommer dock att ta fram skyltar som ska placeras vid stenen.

– Det skulle vara roligt att på något sätt uppmärksamma hela kulturlandskapet i den här delen av länet. Men det är inget bestämt ännu. Förhoppningsvis kan vi få till någonting i vår, säger Urban Mattsson, Sörmlands länsantikvarie.

HÄR RESES STENEN:

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa