Stora skulder hos Kronofogden

Drygt 4 600 Eskilstunabor är skyldiga Kronofogden pengar. Den genomsnittliga skulden uppgår till nästan 150 000 kronor per person.‒Bostadspriserna slår igenom i skulderna, säger Karl Stjerna, vd på kreditupplysningsföretaget Syna.

1 juli 2017 13:04

Svenska folket har skulder på över 66 miljarder kronor hos Kronofogden. Det visar en sammanställning av privatpersoners skulder som Syna har gjort.

Kronofogdemyndigheten uppger att ansökningarna som rör obetalda skulder bland annat gäller telekom- och energiräkningar, bankers fordringar, fordringar som köpts upp av inkassobolag och obetalda trafikförsäkringar.

Obetalda skulder kan få många tråkiga konsekvenser. Om Kronofogden bedömer att en ansökan om betalningsföreläggande är riktig kan det bli aktuellt med utmätning av den betalningsskyldiges tillgångar. Personer som inte sköter sina betalningar kan även få en betalningsanmärkning som utfärdas av kreditupplysningsföretag. Anmärkningen kan till exempel leda till att man inte får låna pengar eller hyra lägenhet.

Synas sammanställning visar att de skuldsatta svenskarnas genomsnittliga skuld hos Kronofogdemyndigheten i Sverige uppgår till nästan 200 000 kronor per person.

‒Vi har slagit ihop skatteskulder och privata skulder för fysiska personer som hamnat hos Kronofogden, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna.

Resultaten pekar på stora sammanlagda skulder. I Eskilstuna kommun uppgår de totala skulderna till nästan 680 miljoner kronor, i Strängnäs till 198 miljoner kronor och i Flen till 180 miljoner kronor.

Sammanställningen visar också på geografiska skillnader.

I Eskilstuna finns drygt 4 600 Eskilstunabor som har en skuld till Kronofogden på i genomsnitt nästan 150 000 kronor per person. I Strängnäs finns drygt 1 300 personer vars skuld till Kronofogden uppgår till i genomsnitt drygt 200 000 kronor. I Flen finns 800 personer som har skulder på i genomsnitt nästan 180 000 kronor per person.

Sex procent av invånarna i Flen och fem procent av invånarna i Eskilstuna och Strängnäs har skulder hos Kronofogden.

De största genomsnittliga skulderna finns i Stockholms län där den genomsnittliga skulden uppgår till drygt 230 000 kronor.

‒Storstadsmiljön har en mycket högre kostnadsbild över huvudtaget och uppmanar till en skrytfaktor som inte återfinns i glesbygdslänen, säger Karl Stjerna.

Värmlänningarna har den lägsta genomsnittliga skulden på 150 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa