Tunavallstornens fasader renoveras efter överenskommelse med Peab

Lägenhetsinnehavarna vid Tunavallstornen har kommit överens med Peab om att renovera de fuktskadade fasaderna.

– Avtalet är inte offentligt men vi är nöjda med uppgörelsen, säger Ingemar Andersson, vice ordförande i en av de två bostadsrättsföreningarna.

23 januari 2018 04:05

De fyra tornhusen som omger Tunavallen byggdes av Peab under åren 2003 – 2007. Redan efter några år kunde de boende konstatera att konstruktionen med så kallade enstegstätade fasader drabbats av fuktskador där svartmögel bildats på träreglarna.

Metoden, där puts påförs direkt på isoleringen utan luftspalt, användes flitigt av de svenska byggföretagen under 90- och 00-talet. Larmen om problem med mögel och röta blev allt tätare runtom i Sverige och de två bostadsrättsföreningarna vid Tunavallen stämde så småningom Peab.

Parterna var dock överens om att avvakta utslaget i en uppmärksammad och långdragen tvist som Högsta domstolen avgjorde 2015, då det slogs fast att användningen av enstegstätade fasader innebär att entreprenaden är felaktig.

– Vi har nått en förlikning med Peab där vi är överens om hur renovering och återställande av fasaden ska utföras. Avtalet är inte offentligt men vi är nöjda med den uppgörelse som träffats, säger Ingemar Andersson.

Peab vill inte heller offentliggöra hur den ekonomiska delen av uppgörelsen ser ut.

– Vi vill inte gå ut med några summor, det behåller vi för oss själva, säger Mats Larsson, fasadexpert på Peabs huvudkontor i skånska Förslöv.

Renoveringsarbetet inleddes så smått redan i augusti och kommer att omfatta samtliga fyra hus och pågå under två år. Orsaken till de problem som uppstått är enligt Mats Larsson inte främst knutna till den befintliga enstegstätningen.

– Det vi framför allt haft bekymmer med är de stora murade glasblocken som går hela vägen upp längs med husen. Det är där som vattnet läcker in och letar sig in i trapphusen och en del andra ställen. Nu ska vi vidta åtgärder, ta bort det mögel som finns, sanera och täta upp på ett bättre sätt, säger han.

Hela fasaden kommer inte att renoveras, däremot ska den målas om.

Peab har även tagit sig an det hus söder om Tunavallen som bolaget färdigställde 2008 under projektnamnet Kronskogen 2.

– Det är byggt med en enstegs-putsfasad som vi ska riva och byta ut, säger Mats Larsson.

Enligt Ingemar Andersson har inte de uppkomna fukt- och mögelproblemen påverkat bostädernas värdeutveckling på ett negativt sätt.

– Nej, för oss boende handlar det bara om att stå ut med de åtgärder som pågår just nu. Men det är ju något positivt eftersom vi blir av med ett problem.

Enstegstätade fasader

Enstegstätade putsade fasader är en konstruktionstyp som innebär att puts läggs direkt på isolering utan en mellanliggande luftspalt. Metoden har använts i cirka 30 000 hus, både villor och flerfamiljshus. Totalt rör det sig om över 100 000 bostäder. Konstruktionen har visat sig vara mycket känslig mot fukt.

Källa: Fastighetsägarna, Villaägarna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund

Ämnen du kan följa