TV: Här målas Stora Tidö-stenen: "Gäller att hitta de rätta linjerna"

I augusti hittades en runsten av en förbipasserande vid Stora Tidö i samband med bygget av en cykelbana längs Mälarvägen mot Sundbyholm. Under torsdagen påbörjades arbetet med att måla stenen som visat sig vara en av Sörmlands största. Snart ska den resas till allmänhetens beskådan.

2 november 2018 06:13

– Det är något som går upp här, det fortsätter uppåt och går in så. Nu ser jag en knorr här. Har Peringskiöld en knorr här?

Magnus Källström har skjutit upp glasögonen i pannan och lutar sig framåt. Han låter upprepade gånger fingrarna löpa över ett parti högt upp på runstenen. Kollegan Patrik Larsson plockar upp utskriften av riksantikvarien Johan Peringskiölds (1654–1720) avbildning av densamma. Han har en knorr där.

Magnus Källström och Patrik Larsson är runologer och stenen de dividerar om är Stora Tidö-stenen som hittades ett par hundra meter bort i mitten av augusti i samband med bygget av cykelbanan mellan Skiftinge och Sundbyholm. Undersökningen visade att stenen var närmare tusen år gammal. Med sina 4,2 meter utgjorde den dessutom en av de största som påträffats i Sörmland – och Sverige.

Under hösten har den tusen år gamla stenen undersökts noga av runforskare med Riksantikvarieämbetets Magnus Källström i spetsen. I november ska den resas till allmänhetens beskådan på en ny plats längs Mälararvägen. Under torsdagen var det dags för stenens runor att målas. Till sin hjälp hade Magnus Källström Patrik Larsson, runolog vid Högskolan Dalarna.

Så länge solen höll sig framme satt de två runologerna hukade över stenen med varsin burk runfärg. Med hjälp av solen, händerna och tidigare nämnda avbildning av Johan Peringskiöld följer de runornas konturer och fyller dessa med färg.

– Det gäller att hitta de rätta linjerna, men när ljuset kommer från sidan så här, då får man hjälp, säger Patrik Larsson och nickar åt den lågt stående solen vars strålar är ett helt nödvändigt hjälpmedel i arbetet.

Patrik Larsson är uppvuxen i Skiftinge, och för honom är fyndet på hemmaplan extra spännande.

– Det känns jättekul med en runsten som hittades på det här sättet just här, säger han.

Enligt Magnus Källström och Patrik Larsson är stenen sannolikt från 1000-talets mitt, den senare delen av vikingatiden, i likhet med de allra flesta runstenar som påträffats i Sverige.

– Det finns runstenar redan från 300- och 400-talet, men de är väldigt få. Likaså finns det några få stenar från 800-talet. Det verkar som att det var först på 1000-talet som det blev en modeföreteelse, säger Patrik Larsson.

Efter Uppland utgör Sörmland Sveriges runstenstätaste område med cirka 450 påträffade runstenar. Stora Tidö-stenen uppvisar vissa likheter med den närbelägna röda runstenen i Harby. Enligt Patrik Larsson är det möjligt att det är samma ristare som ligger bakom båda två.

– Det finns ganska stora likheter i ornamentiken. Det som skiljer är att stenen i Harby verkar vara gjord av en ovan ristare vad gäller stavning. Här är det mycket säkrare. Det finns en hel del kopplingar, men om det är samma person – det vete tusan.

Ett gäng nyfikna grannar stannar till vid stenen. Vad står det här egentligen, frågar en av dem.

– Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten – gud hjälpe deras själ, läser Magnus Källström.

Läs våra tidigare artiklar om Stora Tidö-stenen

15 augusti ► Stora Tidö-stenen kan "återinvigas" redan i höst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa