Tydlig skyltning ska visa cyklister vad som gäller på Kungsgatan

Nu är det skyltat efter konstens alla regler och nu kan ingen missa att cykeltrafiken på den del av Kungsgatan i Eskilstuna som utgör en så kallad gågata är förbjuden.

17 mars 2018 08:37

– Nu sitter det skyltar från Kyrkogatan, Ridhusgatan och Fristadstorget, säger trafikingenjör Arto Sipola i Eskilstuna.

I omgångar har en viss tveksamhet infunnit sig om cyklar ingår i begreppet fordonstrafik eller inte.

Men nu torde det vara fastslaget att så är fallet, och de nya skyltarna kan inte missförstås.

På trafikavdelningen i Eskilstuna kommun har man fått klagomål från några av affärsidkarna i området som påtalat att trafiksituationen på "gågatan" är varit milt sagt kaotisk. Det var innan ombyggnationen av gatan gick in på andra etappen. Men även helt oskyldiga fotgängare har hört av sig och menat att de varit nära att bli överkörda av cyklister.

I statistiken finns rapporter om två olyckor mellan cyklister och fotgängare på den del av gågatan som varit klar sedan en tid tillbaka, den mellan Kyrkogatan och Fristadstorget.

Nästa vecka genomförs ett trafikregleringsmöte där trafikpolisen har lovat att närvara för att gemensamt se om trafikskyltningen kan förbättras. Under tiden får de här så kallade gatupratarna tjänstgöra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf