Vårdcentralen Smeden först ut i Sörmland med lätt-akut

För att ha en chans att möta det ökade antalet patienter som vänder sig till vårdcentralen Smeden i Eskilstuna inför man nu en lätt-akut med drop-in-tider.

5 maj 2017 04:05

Från och med årsskiftet blev besöken på vårdcentralerna avgiftsbefriade.

Det märkte många vårdcentraler av på en gång när det gällde antalet patienter som hörde av sig och sökte tid för att träffa sjuksköterska eller läkare.

‒Vi hade 1900 fler samtal under enbart januari och tvingades anställa personal enkom för att besvara alla telefonsamtal, säger Anki Nyzell Lindskog, som är verksamhetschef på vårdcentralen Smeden.

Trots att man anställde personal så räckte man ändå inte till och till råga på allt lyckades man aldrig nå det självklara målet att ringa tillbaka till alla patienter som hört av sig.

Nu hörde man av sig till en läkare som heter Staffan Bjessmo som utvecklat ett system med drop-in-system där alla patienter själva får skriva in sig på en dator vid ankomsten och skriva ned den åkomma som man vill ha hjälp med.

Ett system som visar sig fungera väldigt väl på de vårdcentraler som prövat det.

‒Vad man uppnår är dels att de sökande patienterna själva blir delaktiga i sin egen vård, dels att vi i vårdpersonalen är tydliga med att berätta vad vi kan uträtta, säger Staffan Bjessmo själv.

Hela idén skjuts i sank i samma ögonblick som en sökande börjar knappa in en rad åkommor som hon eller han vill ha hjälp med.

‒Det går helt enkelt inte, du kan bara söka för en sak i det här systemet. Annars ska du till en helt annan avdelning, den för kroniker eller de multisjuka.

Ytterst pedagogiskt får man som besökare fylla i namn och personnummer och trycka in den knapp man söker för.

De är placerade i turordningen från de allra vanligaste som "hosta, snuva, feber" i första rutan, som mellan 30 och 35 procent av alla sökande trycker på, till "halsont" som 15 procent söker för eller "urinvägsbesvär" som också brukar locka 15 procent av de sökande.

En patient som sökte sig till vårdcentralen under öppningsdagen tyckte nog att det hela verkade både bra och lovande, men hittade inte "sin" åkomma som är yrsel.

‒Det kan bottna i flera olika orsaker och kan kräva en noggrannare undersökning då ska du till en annan kö, förklarade Staffan Bjessmo.

Fördelarna som Staffan Bjessmo ser saken är att man kan frigöra personal som behöver hjälpa de med svårare sjukdomar.

De utvärderingar som gjorts fortlöpande på de 26 vårdcentraler mellan Malmö i syd och Piteå i norr har varit positiva.

‒Det är klart att det kan finnas barnsjukdomar i systemet, men det är mest småsaker som är lätt avhjälpta, säger Staffan Bjessmo.

Omdömet från patientgruppen kan sammanfattas i ett hjärtligt smidigt, omdömet från sjukvårdspersonalen är också överlag positivt.

‒Vi får se våra patienter, det är alltid bra.

Lätt-akutens öppettider

Vårdcentralen Smedens planerade öppettider är måndag till fredag mellan kl 8.30 och 11.30, kl 13.00 till 14.30.

Under de första båda veckorna är det dock bara öppet på förmiddagarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf

Ämnen du kan följa