Konsten att besegra takmossa

Mossa kan orsaka skada på fastighetsägares tak. För att förekomma detta bör växten rensas bort med jämna mellanrum.

16 november 2017 05:00

För en fastighetsägare kan parafyletiska växter - gröna och rotlösa organismer, som i vardagsmål ofta benämns såsom mossor - vara kan en källa till bekymmer.

Mossa är inte bara vanligt förekommande ute i naturen, utan frodas likväl på hustak runt om i landet. När ytan på tegel- och betongpannorna börjar bli till åren kan nämligen mossan bita sig fast i de uppkomna skrovligheterna, vilket kan få till följd att delar av taket förstörs.

– Mossan har ju små rötter och suger åt sig vatten, och på sikt kan det innebära att pannorna blir söndersprängda när vattnet i mossan som ligger kvar stelnar, säger Hans Pedersen, som jobbar som fastighetsförvaltare på Riksbyggens avdelning i Nyköping.

Risken för frostsprängningar är som störst efter en regnig höst, under vilken det kan lagras mycket vätska i takmossan. När så temperaturen sjunker vid en köldknäpp kan pannorna spricka och falla ner på marken. I värsta fall kan en förbipasserande träffas av de nedfallande bitarna.

Hans Pedersen säger att det är alla fastighetsägares skyldighet att inspektera sina tak. Men han anser att folk i gemen är dåliga på att hålla rent på dessa. Att göra sig av med mossan är dock inte särskilt tidsödande.

– Ofta går det rätt snabbt. Och om man bestämmer sig för att göra det på egen hand kan helt enkelt sopa av taket, och att sedan spola av det, innan man applicerar antimossmedel. Sedan finns det vissa som säger att man kan dra en koppartråd över taket, kopparn ska visst utsöndra något som mossan inte tycker om, säger Hans Pedersen.

Vad ska man som fastighetsägare tänka på om man rensar bort mossa från taket?

- Vad det gäller takarbete så är säkerhet a och o. Det bästa är om man är två stycken och den som befinner sig på taket har någon form av säkerhetslina på sig, så att den ena kan släppa på när den andre rör sig mot takkanten. Då kan man jobba tryggare, säger Hans Pedersen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Bornlid Lesseur