Bo Billing till minne

12 oktober 2019 08:55

En sann ETSF-entusiast har gått ur tiden.

Bo Billing, årsklass 1964, har stilla insomnat. Han började sin bana i ETSF-styrelsen som suppleant 1971 och blev direkt engagerad i tidningsredaktionen samt i matrikelredaktionen. Redan 1973 valdes Bosse till vice kassör och från 1977 var han kassör, ett uppdrag som hade ända tills ETSF år 2015 avvecklade sin verksamhet. Kassörsuppdraget hade han alltså i 38 år utan minsta anmärkning från revisorerna. Bosse ansvarade också sedan 1990 för förbundets livsviktiga medlemsregister. Hans framlidna hustru Maud var en professionell sekreterare som, i egenskap av Bosses hustru, började utföra skrivarbeten för ETSF redan under 70-talet. Tack vare hennes eminenta stöd hann Bosse med alla uppdrag som han hade i förbundsstyrelsen. Hennes noggrannhet var bästa garantin för att alla inkommande ändringar blev korrekt registrerade.

Eskilstuna Tekniska Skolas Förbund bildades den 18 april 1904 och den första årsfesten hölls den 31 maj samma år i Stadshusets klubbrum. Varje år sedan dess har årsfester och jubileumsfester genomförts till och med 2011. Perioden 1967-88 var man i Sporthallen och antalet gäster var ofta över 600 personer. Sedan 1971 har Bosse alltid tillhört festkommittén. Sista gemensamma ETSF-måltiden var en jullunch med de sista entusiasterna i Munktellmuseets personalmatsal den 1 december 2015.

Vi sörjer en Eskilstunaingenjör vars hjärta hela tiden klappade för Eskilstuna Tekniska Skolas Förbund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sven-Erik Myrelid