Gunnar Lundhgren till minne

10 oktober 2019 11:30

Arkitekt Gunnar Lundhgren har avlidit i sitt åttiofjärde levnadsår.

Som nyutbildad byggnadsingenjör fick Gunnar anställning på Lettströms Arkitektkontors filialkontor i Eskilstuna, för att redan i 30-årsåldern utses till kontorschef. När Lettströms Arkitektkontor 1977 såldes till FFNS Arkitekter (idag Sweco) ombildades lokalkontoret i Eskilstuna till ett eget bolag – Smedark arkitektgrupp – med FFNS som hälftenägare och Gunnar Lundhgren och Bernt Sahlström som övriga delägare. Företaget växte, förvärvade en magasinsbyggnad på Strandgatan 5 som byggdes om till ett modernt kontor. Som mest hade arkitektkontoret över 30 medarbetare och var Sörmlands största och ledande arkitektkontor.

1980 ombads Gunnar Lundhgren att ta hand om FFNS:s kontor i Umeå dit han flyttade dit med sin stora familj. Efter fullgjort uppdrag återvände familjen till Eskilstuna när Gunnar utsetts till chef för Eskilstuna kommuns fastighetskontor. Norrlänningen Gunnar flyttade sedan till Lund som chef för Statens Fastighetsverks sydligaste region, varefter han avslutade sin yrkeskarriär i det egna konsultföretaget Projektinnovation.

Gunnar Lundhgren besatt den för arkitekter viktiga egenskapen att han hade en god analytisk förmåga. Namnet på hans sista företag – Projektinnovation – är belysande. Gunnar kunde se en verksamhets eller ett företags behov, och koppla ihop det med en ledig tomt eller en tom byggnad. På så sätt hjälpte han till med att lösa beställarens behov, samtidigt som han skapade ett uppdrag till arkitektkontoret.

Gunnar tog tidigt ett arbetsledande ansvar och han var duktig på att delegera arbetsuppgifter. Vi var många som i unga år fick vår första anställning av Gunnar, och sedan snabbt tilltroddes stort eget ansvar för de arbetsuppgifter vi tilldelades. Det var en god mylla för både företagets och medarbetarnas växande.

När Gunnar nu begravs i Själevads kyrka är han till sist tillbaks där allt började.

Till Minne

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bengt Strandberg Arkitekt