Hans Skedinger till minne

2 augusti 2019 15:30

Hans Skedinger, Malmö, har lämnat jordelivet 97 år gammal. Han efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Hasse var släkten Skedingers ålderman och var nästan in i det sista vid god vigör. Han föddes i Strängnäs och efter fullgjord ordinarie skolgång läste han lantbruksteori vid Lantmannaskolan där. Hasse tog värvning vid Göta artilleriregemente (A2) i Göteborg, men den militära karriären avslutades efter kriget och han utbildade sig i stället till VA-ingenjör i Hässleholm och fick anställning på Allmänna Ingenjörsbyrån i Malmö. Sedermera övergick han till egen konsultverksamhet inom VA-teknik.

Hasse var en överraskningarnas man i mycket vid bemärkelse. En tid i ungdomen åkte han omkring i Dalarna och i Skåne som kontrollassistent för att bistå lantbrukare med provtagningar och råd i lantbruksskötsel. Han vann även snabbt rykte som schackspelare och deltog framgångsrikt i många mästerskap. Hasse var även en entusiastisk vän av trav- och galoppsporten.

Bland flera musikinstrument var trumpeten hans trogna följeslagare i ett rikt och livslångt musikliv. En underfundig humor och livlig berättarkonst var Hasses framstående karaktärsdrag och hans muntra skratt smittade lätt av sig. Han hade en passion för snabba bilar medan ännu ”fri fart” rådde på våra vägar. Särskilt minns vi hans glädje när han rattade sin Volvo P1800.

Hasse har nu gjort sin sista biltur, trumpeten har tystnat, schackbrädet står övergivet och hans plats på Jägersros åskådarläktare står tom, men vi gläds åt att Hasse fick ett långt och innehållsrikt liv. Frid över hans minne.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För brorsbarnen, genom Per Skedinger