– Fokus för Världshälsodagen ligger i år på ungdomars psykiska ohälsa och suicidprevention. Här i Eskilstuna har vi en rad föreläsningar som både riktar sig direkt till ungdomar/skolelever och till skolpersonal, föräldrar och intresserade vuxna.

Det berättar Magnus Werner, Sörmlandsordförande och initiativtagare.

– Tanken är att våra ungdomar ska få ökade kunskaper om psykisk ohälsa. Och skolpersonal och vuxna får lära sig känna igen tecknen och hur man bäst bemöter dem. De får helt enkelt lite verktyg för att kunna motverka ungdomars psykiska ohälsa och självmord.

Artikelbild

| Delar av arrangörsgruppen planerar som bäst för ett fullmatat program den 10 oktober.

– Vi bjuder också in länets föreningsliv och organisationer att ställa ut på en mässa för att allmänheten ska få en möjlighet att se var det finns hjälp och stöd.

Balans Sörmland arrangerar dagen i samverkan med Svenska kyrkan, Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Vårdförbundet Sörmland samt Studieförbundet Vuxenskolan.

– Jag blir så lycklig. Trots att det är spartider har vi lyckats finansiera ett mycket mer omfattande program än vad vi vågade drömma om!, säger Magnus Werner.

Pia Wikström är diakon i Eskilstuna församling. Hon och kollegorna är tacksamma över Magnus initiativ, de tackade ja till att medverka på stående fot och konstaterar att många i dag inte vet vad Svenska kyrkan kan ställa upp med i samhället.

– Förr pratade man ju över huvud taget inte om psykisk ohälsa, än mindre om suicid. Det har hänt jättemycket i samhället, men vi kan bli ännu mycket bättre. Människor behöver få känna: "Det finns fler som mår som jag".

– De flesta samtal jag får som diakon är faktiskt från människor utanför församlingen, eller från icke aktiva medlemmar. Det är ju just detta det handlar om: att göra så bra som möjligt för så många som möjligt, och det är en självklarhet för oss att vara med i detta fantastiska sammanhang.

Malin Söderlindh, socionom i församlingen, håller med. Och hon förklarar att i kyrkan finns en fin länk mellan en värkande själ och sjukvården.

– Våra diakoner finns här för alla, ta kontakt med dem i väntan på psykologtid. Det är väldigt lång väntetid in i vården, men det finns hjälp att få under tiden. Tyvärr bidrar sociala medier till att de genuina mötena, de goda samtalen i dag bytts ut mot korta meddelanden.

Information om arrangemanget sprids nu ut i Sörmland via alla arrangörer och i alla tillgängliga kanaler. Magnus Werner står i startgroparna att göra vad han kan för att fylla föreläsningssalarna. Och han berättar att Balans Sörmland genom organisationen Suicide Zero framöver ska utbilda ett antal instruktörer som sedan ska ut i länets skolor för att lära personalen identifiera varningstecken på psykisk ohälsa och hur man konkret kan lotsa kollegor och elever i riskzonen för självmord på rätt väg.

– Jag ska först personligen besöka gymnasieskolorna i Eskilstuna, prata och dela ut information om den 10 oktober. För det är så oerhört viktigt att våra unga kommer. Den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar har ökat katastrofalt de senaste 20 åren, mer än någon annanstans i västvärlden.

– Och jag vet att det kommer människor från både Nyköping och Strängnäs för att lyssna på föreläsningarna. Första året ska vi väl ändå inte ha alltför stora förhoppningar om ett stort besöksantal. Men nästa år bokar vi Stiga Sports Arena.