Lena Lindström, 89 år, har lämnat oss efter en lång tids nedsatt hälsa. Sista tiden fick hon god omvårdnad av kommunens personal på Tunagården.

Lena och jag blev vänner på åttiotalet, lite otippat med tanke på stor skillnad i ålder, social bakgrund och politisk uppfattning. Vi träffades som arbetskollegor, men fann varandra framförallt i ett gemensamt intresse för film, litteratur, psykologi och drömtydning, som vi kunde ha timslånga personliga samtal kring. Med åren kom hon att bli en av mina närmaste och mest förtrogna vänner.

Omsorgen om barn och pedagogisk verksamhet låg alltid Lena varmt om hjärtat. Hon var förskollärare och verkade i många år som barnkulturkonsulent i kommunen. Hon ordnade bland annat berikande fortbildningsveckor för personal i förskolan. Hon var även lektör åt bibliotekstjänst och medverkade på så sätt till att stödja god litteratur för barn.

Artikelbild

| Lena Lindström.

Efter maken Hans-Göstas bortgång i mitten av åttiotalet var Lena framförallt engagerad i sina egna barn och barnbarn samt lantstället i Kvicksund. Men hon hade också flera nära vänner som hon umgicks med och som visade henne omtanke in i det sista. Vi som hade förmånen att lära känna Lena kommer att sakna hennes vishet, omtanke och värmländska humor.