Magnus Norman till minne

10 oktober 2019 09:15

Magnus Norman har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 66 år. Han sörjs närmast av sin hustru Kerstin och barnen Per, Malin, Kristina och Carl med familjer.

Magnus föddes och växte upp i en företagarfamilj i Eskilstuna. Uppväxten gav god insikt i företagandets villkor och förutsättningar. Efter civilingenjörsexamen vid KTH:s maskinlinje började Magnus arbeta vid Volvo BM i Eskilstuna.

Efter några år på Volvo värvades Magnus 1984 till familjeföretaget AB Segerström & Svensson, en betydande leverantör inom fordonsindustrin. Efter att ha haft olika poster i bolaget avancerade han till försäljningschef och 1994 tillträdde han som vd.

Under den här perioden genomgick svensk industri stora omställningar i form av införandet av rigorösa kvalitetssystem och just-in-time leveranser. Magnus var i stor utsträckning ansvarig och delaktig i det arbete som ledde till att Segerström framgångsrikt kunde ställa om till nya tider och krav.

För att ytterligare stärka bolaget inledde Magnus i början av 1990-talet ett arbete att bredda bolagets kundbas. Ericsson och Nokia tillkom som kunder. Segerström började leverera komponenter/delsystem både till mobiltelefoner och nätverksutrustning.

Som en följd av dessa samarbeten kunde Segerström under loppet av några år förvärva fabriker av både Nokia och Ericsson. Expansionen krävde kapital och bolaget börsnoterades 1995. Verksamheten internationaliserades snabbt och hade när Magnus avgick som vd 1999 fabriker i bland annat Sverige, Finland, Belgien, Ungern och Brasilien. Segerström hade blivit en av världens största tillverkare av enclosure-systems för telekomindustrin.

Bolagets snabba expansion väckte uppmärksamhet i utlandet och flera stora internationella elektronikföretag visade efterhand ett allt större intresse att förvärva bolaget. 2001 förvärvades Segerström av amerikanska Sanmina. För aktieägarna i bolaget blev det en god affär. Bolagets kursutveckling under 1995-2001 var en av de i särklass bästa på Stockholmsbörsen.

Vi som hade förmånen att arbeta med Magnus under de här åren minns en person med både visioner och ordningssinne. Intresset för människor liksom för teknik var stort. Magnus använde gärna tekniska manualer som kvällslektyr.

De som betydde mest för Magnus var Kerstin, hans barn och barnbarn, som alla har minnen av en fantastisk make, pappa, farfar och morfar.

Vi är många som minns Magnus som en mycket bra medmänniska och företagsledare. Vi saknar honom djupt.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Dahlström Johan Norman Lars Kylberg För styrelsen och ägarna i AB Segerström & Svensson