Familj Vännen och friluftsmänniskan Olle Hellström har gått bort. Olle blev 90 år. Genom åren har han varit väldigt aktiv med ideellt arbete inom föreningarna OK Nalle, som ordförande i många år och aktiv orienterare, och i Flens IF som skidåkare. I Friluftsfrämjandet har han, vid sidan av sin hustru Gerd, i många år varit en drivande kraft vid arrangemang av alla de slag, mulleskolor, skidskolor och "Hålliform"-verksamhet både till fots och på skidor. Många Flensbor har deltagit och njutit på alla de promenader de organiserat i och runt om Flen och till längre bort belägna utflyktsmål, bland annat vandringar på Sörmlandsleden. Olle var den som kände alla stigar och skogar runt Flen, och på många och långa cykelturer i bygderna runt Flen lärde han sig att känna till alla små bygde- och skogsvägar.

I OK Nalle har Olle vid sidan av ordförandeskapet också varit banläggare och tävlingsledare vid många Nalledanser, och som bankontrollant vid andra klubbars tävlingar. Han har också haft högsta ansvaret för IP Skogen, som var ett materialförråd inför  uppbyggandet av tävlingscentrum vid ol-arrangemang. IP Skogen ägdes gemensamt med närliggande ol-klubbar. I skötseln av Nallestugan och allt som rört Friluftsfrämjandet och OK Nalle har Olle alltid varit den som ställt upp i ur och skur.

Det är med stor saknad, vi i OK Nalle och Friluftsfrämjandet, minns honom. Vi tänker också på hans livskamrat Gerd och deras barn med familjer.

För OK Nalle och Friluftsfrämjandet

Lars Pettersson