Ett 20 meter högt hus kan byggas i Flen

I samma kvarter som Sagabiografen kan det byggas ett nytt höghus. Det kommunala bostadsbolaget vill bygga ett fyra våningar högt hus men kan, om förslaget på detaljplan går i genom, få bygga sex till sju våningar högt.

13 april 2018 06:07

Just nu pågår samråd för en ny detaljplan för tomterna Pokalen sju och åtta. Tomterna ligger nära Sagabiografen och i dag finns där en grusparkering och en garagelänga. Tomterna ligger utmed Kungsbrogatan och Eriksgatan och inte så långt från Flens stadshus.

Den gamla detaljplanen är från 1954.

‒Den gamla detaljplanen medger inte det byggherren vill göra. Den gamla planen är mer anpassad efter den bebyggelse som fanns då med smalare och längre hus i 50-talsstil. Nu vill byggherren bygga lite mer kvadratsikt, säger Martin Malmgren, planarkitekt på Flens kommun.

Flens bostads AB avser att bygga ett flerbostadshus som är fyra våningar högt men i förslaget på detaljplan föreslås att byggnaden ska kunna bli 20 meter hög. Det motsvarar ett sex till sju våningar högt hus.

‒Vi försöker alltid titta ett steg längre och se vad man vill ha om 20 till 30 år. Självklart är grannarna oroliga. De ser bara höjden. Men man ska komma ihåg att vi är tidigt i processen, höjden kan komma att ändras, säger Martin Malmgren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen har fått in synpunkter på förslaget på detaljplan men hänvisar till att dessa synpunkter fortfarande är arbetsmaterial.

Samtidigt som den nya byggnaden kan bli 20 meter hög står det i planbeskrivningen att området redan i dag anses vara svåråtkomligt för solljus.

Hur kommer insläppet av ljus att påverkas av byggnaden?

‒Det ska vi ta reda på. Vi ska göra en solstudie. Självklart kan ljuset påverkas av höjden på huset. Det måste finnas tillgång till solljus och vi vill heller inte bygga en skuggmiljö.

På en av tomterna som nu ska bebyggas har det tidigare legat en bilverkstad och på en granntomt har det funnits en kemtvätt. En undersökning, som har gjorts av ett analys- och teknikkonsultföretag, visar att delar av marken är förorenad. Sanering av marken måste göras innan bostäder får byggas.

Den 18 april hålls ett samrådsmöte för detaljplaneringen för kvarteret Pokalen. Mötet hålls i Stadshuset i Flen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa