Inga snabblösningar på miljonunderskott

I veckan presenterade den politiska majoriteten i Flen en preliminär budget- och strategisk plan för kommande år. Socialnämndens underskott på 30 miljoner kronor och planerna för nya äldreboenden i Malmköping talar för att den kommande mandatperioden kan bli ekonomiskt tung.

30 juni 2018 06:07

I och med att det är valår så lägger majoriteten inte fram något färdigt budgetförslag för kommande mandatperiod. Istället har de gjort en preliminär bedömning av budgetläget, som kan komma att förändras.

– Vi har inget färdigt budgetförslag, utan det är så här långt majoriteten har kommit för budgetläget för 2019 och framåt. Det kommer val emellan och en ny majoritet ska fastställa den politiska inriktning som ska gälla framöver, och det görs i november, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S).

Mycket i det nuvarande budgetläget talar för att den kommande perioden kan bli ekonomiskt tung, framförallt på grund av socialnämndens stora underskott på 30 miljoner kronor. Majoriteten hoppas på en tydligare lägesbild av situationen när socialnämnden lämnar in sin redovisning av underskottet i augusti. Men som det ser ut nu kommer det ta tid att få ekonomin i balans.

– Där har vi i dag ett starkt och mycket oroväckande underskott. Vi ska få en redovisning den 13 augusti från socialnämndens sida när det gäller analys av underskottet och vad det beror på. 30 miljoner kronor löser man inte på en kafferast, säger Anders Berglöv.

Hur planerar man att hantera socialnämndens underskott?

– Jag kan inte säga mer i dag än att vi avvaktar analysen, men vi vet att sju miljoner kronor av 30 är försörjningsstöd. Ska man sätta in åtgärder måste man veta vad man behöver åtgärda och vilka effekter det får, men det finns ingen "quick-fix" på 30 miljoner, säger Anders Berglöv.

När det gäller äldreomsorgen i kommunen tycker majoriteten att man har uppnått goda resultat med bland annat förslag på två nya äldreboenden i Malmköping med 120 platser. Samtidigt tillägger man att det är en lång process som kräver fortsatt arbete.

– Där känner vi att vi har jobbat med det vi lovat under dessa fyra år. Vi har fastställt en struktur i hur vi vill jobba och kommit fram till att vi behöver bygga två nya boenden med 120 platser. Där har vi siktat in oss på Malmköping som förstaplats i dagsläget. Vi har en hållbar plan för hur vi vill ha det, säger Anna Jernemalm (KD).

Vad kostnaden för äldreboendena kan komma att landa på, är ännu oklart. Men det är tydligt att det kommer sätta en stor prägel på investeringsbudgeten de kommande två åren, enligt Anders Berglöv.

Försörjningsstödet, som majoriteten hoppades kunna halvera är på väg uppåt, men positiva resultat har uppnåtts i förhållande till de förändrade förutsättningarna i kommunen.

– Innan vi kom in i den här mandatperioden såg vi en ganska drastisk utveckling i ökningen av försörjningsstödet. Vi kom väldigt långt och lyckades minska det med 40 procent. Sedan kan man säga att förutsättningarna har ändrats under resans gång. Det har flyttat in mycket människor till Flen och försörjningsstödet börjar öka igen. Men vi har lyckats och kan göra det igen, säger Karina Krogh (C).

Ett annat område som majoriteten känner sig nöjd över är de lokala miljömålen, där man bland annat uppnått goda resultat med giftfri förskola och ekologisk mat. Samverkan med andra kommuner och de förändringar som har genomförts inom skola och utbildning har också påvisat positiva resultat, enligt majoriteten. Nu vill man utveckla skolprojektet till ett livslångt lärande.

– Vi är på väg upp i resultaten, trots alla snabba kast. Jag tycker att vi har gjort en fantastisk resa där. Nu vill vi bredda skolprojektet till ett livslångt lärande. Vi behöver kunna omskola oss och utbilda oss efter gymnasiet, säger Cecilia Friis (MP).

Siffrorna i budgetplanen som presenterats, baseras på en skatteunderlagsprognos från april månad. I augusti kommer en ny prognos.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Seda Aksoy