Pengarna snart slut för vargstängselbidrag

100 000 kronor. Det ska räcka till rovdjursavvisande stängsel i Södermanlands län till år 2020.

5 oktober 2017 21:05

Med vargetablering i Bietrakten kan många tamdjursägare, främst får- och getägare, vilja stängsla sina marker med rovdjuravvisande stängsel. För det finns det bidrag att söka, dels från Landsbygdsprogrammet, dels från Viltskademedel. Den som sätter upp stängsel på blocklagd mark, alltså godkänd jordbruksmark, får bidrag med 50 kronor per löpmeter för bland annat fårnät med en eltråd högst upp. För annan mark betalas det ut bidrag från viltskadeanslaget med upp till 80 procent av kostnaden.

Men pengarna är mycket snart slut. 100 000 kronor finns kvar i landbygdsprogrammet, som ska räcka ända till år 2020. Det innebär att två kilometer stängsel kan sättas upp med bidrag i hela länet de kommande åren, motsvarande fem kvadratiska hagar på ett hektar var.

‒Det är ju inte långt och många hagar är större än ett hektar. Vi känner frustration över att det inte finns mer pengar. Nu när staten bestämt att vi ska ha varg måste vi ju kunna stänga dem ute, säger Eva Henriksson, rovdjursansvarig hos Fåravelsförbundet i Sörmland.

Många har redan sökt och fått bidrag för stängsel, säger Johan Varenius, på Länsstyrelsen i Södermanland. Ursprungligen hade Länsstyrelsen 1 440 000 kronor att dela ut för åren 2014-2020.

‒Vi har gjort allt vi kunnat för att få fram mer pengar. Vi har fört fram länets behov av mer medel, vi har tömt reserven och fördelat om pengar som legat i andra bidragsåtgärder. 2018 ska Jordbruksverket se över resten av perioden från 2018 till 2020. Det är möjligt att det finns län som inte använt sina pengar och att det kan bli omfördelningar, men vi vet inte alls vad de beslutar, säger han.

‒Den bistra sanningen är att fler och fler släpper marker som går ner mot sjöar. Många angrepp kommer från sjösidorna. Andra säger att de håller på tills de får ett angrepp, säger Eva Henriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa