ekuriren.se - Ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter!

Information2020-04-28 14:37

Ulrika Sjöblom, Chefredaktör och ansvarig utgivare
016-15 61 56
ulrika.sjoblom@ekuriren.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.
Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

Micael Carnbrand, Försäljningschef
016-15 61 74
micael.carnbrand@ekuriren.se


 Telefon och adress
Växel: 016-15 60 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)E-POST TILL ANSTÄLLDA

fornamn.efternamn@ekuriren.se