Förändrat strandskydd krävs för en levande landsbygd

Insändare 30 oktober 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det ska finnas bra möjligheter att leva och bo i hela landet. Därför bör det generella strandskyddet avskaffas och ersättas med ett som kommer närmare medborgarna. Ett strandskydd som ökar attraktionskraften för att bo och driva verksamhet på landsbygden. 

Den lokala förankringen är viktig. Därför ska det vara kommunernas ansvar att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Då blir det möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränderna skyddas som har goda livsvillkor för djur och växter.

Strandskyddet måste vara transparent, förutsägbart och rättssäkert. Så är det inte nu med olika regler i olika delar av vårt land. Med en heltäckande digitalisering av strandskyddet kommer de målen att uppnås och därför måste medel tillföras länsstyrelserna så att digitaliseringen snabbt kan genomföras. 

I det förslag till ändrat strandskydd som tagits fram kommer följande frågor ha mest och störst betydelse för landsbygden, nämligen:

att strandskyddet för insjöar med en vattenyta som uppgår till högst 1 hektar tas bort

att strandskyddet för vattendrag som är två meter eller smalare tas bort

att strandskyddet inte ska gälla vid anlagda vatten som tillkommit efter år 1975 vid sjöar, dammar och våtmarker.

Det är av yttersta vikt att denna del inte förändrar på något sätt utan i sin helhet införs i den nya lagen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa