Tänk hur olika man kan uppfatta en nyhetssändning!

Insändare 21 november 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”SVT svartmålar Sveriges regering” publicerad den 16 november.

Signaturen "Skrämd medborgare 2022-11-10" skriver att Rapport den 10 november ägnade hela kvällens sändning åt ”att framställa vår regering som en samling fårskallar, som uteslutande ägnar sig åt att fatta dåliga beslut och gå emot vetenskap och sund politik” när man i ett inslag redogjorde för en enkät om riksdagsledamöternas syn på om vi har en klimatkris eller inte. Jag uppfattade programmet på ett helt annat sätt.

I undersökningen ställde man följande fråga:

"FN:s generalsekreterare säger att världen står i brand och det pågår en klimatkris. Håller du med om det påståendet?"

Svaren från de 108 riksdagsledamöterna som deltog var följande:

"Håller helt med" svarade 76 stycken.

"Håller delvis med" svarade 25 stycken.

"Håller delvis inte med" svarade 3 st (enbart SD-ledamöter.)

"Håller inte alls med" svarade 3 st (enbart SD-ledamöter.)

Inslaget var 3 minuter och 40 sekunder långt (hela Rapport är 25 minuter långt) och då är det en stark överdrift att som skribenten skriva ”ägnade hela kvällens sändning åt”. Ett par intervjuade klimatforskare hävdade i inslaget att det vetenskapligt inte går att förneka att det pågår en klimatkris. SD-ledamoten Angelica Bengtsson och Jimmie Åkesson fick sedan ägna en stor del av inslaget till att redogöra för sin annorlunda syn på frågan och där Jimmie Åkesson fick sista ordet vilket många tittare som tar klimatkrisen på allvar nog upprördes över.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa