290 meter höga vindkraftverk – nej, inte här!

En visualisering av de planerade vindkraftverken i Näshulta.

En visualisering av de planerade vindkraftverken i Näshulta.

Foto: Ecogain

Insändare2024-02-25 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

RES planerar bygga en vindkraftspark med 290 meter höga kraftverk vid Stora Uvberget, intill Hedlandets naturreservat i Näshulta. Det kommer att innebära en total förstörelse av den omgivande bygden med bland annat schaktning, sprängningsarbeten och anläggning av breda vägar. Eskilstunas kommunpolitiker bör genast stoppa etableringen, annars bidrar de till artutrotning och förstörelse. Det måste finnas bättre ställen för vindkraften istället för att förstöra orörd natur! 

När vindkraftsparken är på plats kommer skogslandskapet kring Stora Uvberget inte längre att vara ett alternativ för friluftsliv, exempelvis bär- och svampplockning. Omgivningarna på flera kilometers avstånd kommer också att påverkas starkt av buller och blinkande lampor dygnet runt. Det är delvis skyddade områden som Hedlandets naturreservat, Natura 2000-området Lövön, samt hela inloppet från Östra Hjälmaren in till Eskilstunas vattentäkt Hyndevad som drabbas. 

Orörda naturområden får allt större värde i dag men tyvärr är det ofta just dessa områden som exploateras. Forskningsrapport efter forskningsrapport fastslår att vi människor behöver vistas i oförstörd natur för att må bra. Att investera i att bevara naturen är alltså att investera i mänskligt välbefinnande. Men nu vill kommunens politiker tvärtom. De hänger inte med!

Tolv arter av fladdermöss har noterats i utredningsområdet för vindkraft och i det kringliggande landskapet. I området häckar bland annat både rödlistade och fridlysta fåglar som havsörn, fiskgjuse, tjäder, sparvuggla och talltita. Ny forskning visar att vindkraft får fåglar och djur att flytta. Men vart ska de flytta när skogar huggs ned överallt och mark exploateras?

De naturvärdesinventeringar som Naturcentrum utfört åt Ecogain inför vindkraftsparken har missat många av de arter som lever i skogarna där. Det ser en när man jämför deras inventeringskartor med observationer av arter i SLU:s Artportal. Det vore därför ett miljöbrott att uppföra vindkraftverken vid Stora Uvberget eftersom flera arter som lever där är fridlysta enligt Artskyddsförordningen och Fågeldirektivet.

Eskilstuna kommuns politiker bör säga nej till vindkraftspark vid Stora Uvberget och se till att bevara omgivningarna. Detta istället för att bidra till artutrotning. Det vore bättre att placera vindkraftverken på redan exploaterade områden, vilket det redan finns gott om i Eskilstuna kommun. Inte för att jag är emot vindkraft, det är placeringen som är helt ohållbar.