Äldreomsorgen behöver strukturförändringar och pengar

Insändare 22 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen presenterade nyligen efterlängtade satsningar på äldreomsorgen, ett första steg mot en trygg äldreomsorg.  I Sörmland innebär det ett tillskott på ungefär 194 miljoner kronor. Fördelning på kommuner framgår nedan.

De öronmärkta pengarna måste också gå till äldreomsorgen, inte för att täcka underskott på andra håll. Vi i SPF Seniorerna kommer därför att granska kommunerna för att se till att så sker.

Men enbart nya pengar räcker inte. I de nödvändiga och kommande stegen krävs förändringar av prioriteringar, organisation, arbetssätt och äldres inflytande. Äldreomsorg handlar ofta om komplicerad sjukvård i hemmet och på särskilda boenden. En äldresjukvård som i många kommuner har bristfällig kvalitet, dessutom är det orimligt stora skillnader mellan kommunerna. 

Ett allt större sjukvårdsbehov har inte följts upp med motsvarande medicinsk kompetens bland personal eller ledning. Det saknas läkare i kommunernas organisation och allt färre sjuksköterskor arbetar inom kommunal äldresjukvård. Vården och omsorgen måste rustas upp och förändras så att äldres behov och trygghet står i centrum och att alla äldre har rätt till sjukvård på lika villkor som övriga medborgare

Nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet behövs samt att Socialtjänstlagen för omsorgen skärps – insatser till äldre ska ge rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå som idag. Kommunerna måste öka andelen sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor samt rehabpersonal. En fast läkarkontakt i tillräcklig omfattning för de särskilda boendena behövs för att skapa kontinuitet.

Den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre. Detta kan ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, som det en gång var tänkt.

En återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen när pandemin väl är över är inget alternativ. Förändringen måste börja nu.

Ämnen du kan följa