Äldres psykiska ohälsa måste tas på allvar

Kristina Fagerkvist (L) och Per-Olof Ericsson (L).

Kristina Fagerkvist (L) och Per-Olof Ericsson (L).

Foto: Pressbilder

Insändare2024-01-04 12:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen så har användningen av antidepressiva läkemedel, mellan åren 2006–2022, ökat med hela 23 procent för personer över 65 år. Det är en anmärkningsvärd förändring, även om ökningen är väsentligt lägre än den för gruppen 18–64.

Den största användningen av antidepressiva läkemedel återfinns dock hos gruppen 85 år och äldre där 36 procent av kvinnorna och 24 procent av männen hämtade ut antidepressiva någon gång under året. Socialstyrelsen anser det rimligt att anta att dessa förskrivningar kommer att öka. Liberalerna är oroade över den här utvecklingen och ser att de förebyggande insatserna behöver bli mer omfattande.

Enligt rapporten från Socialstyrelsen återfinns stora skillnader mellan könen. Användningen hos kvinnor är nästan 70 procent högre, samtidigt som suicid bland äldre män är betydligt vanligare. I dessa åldersgrupper är förekomsten 2,7–3,3 gånger så hög. Bakgrunden till den ökade användningen av dessa typer av läkemedel bedöms vara att de används mot olika typer av ångesttillstånd och sömnproblematik, samtidigt som användningen av dessa mot depression har minskat.

När man pratar om psykisk ohälsa så lyfts ofta barn och unga och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), av goda skäl, fram. Men det är viktigt att inte glömma den omfattande psykiska ohälsan som många av samhällets äldsta medborgare lider av.

Av den anledningen har Liberalerna lämnat in ett förslag till vård- och omsorgsnämnden där vi vill uppdra kommunen att kartlägga de insatser som görs mot äldres ensamhet, återkomma med förslag på hur dessa insatser kan utvecklas samt att vi ska genomföra en informationskampanj för att bryta de stigman som finns bland äldre kring att söka hjälp för psykisk ohälsa.

Det är dags att äldres psykiska ohälsa tas på allvar.