Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, skriver Joha Frondelius, gruppledare KD Region Sörmland.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, skriver Joha Frondelius, gruppledare KD Region Sörmland.

Foto: Michael Probst

Insändare2022-05-30 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till hösten är det val igen, Region Sörmland står inför stora frågor som måste lösas. Vården är alltmer högspecialiserad och befolkningen allt äldre, samtidigt som tillgängligheten behöver bli bättre. 

Skattepengar kommer att förslösas – och vad ännu värre är – vården kommer att misslyckas med kärnuppgiften: att leverera en sjukvård som är jämlik över hela länet. 

”Vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss.” skrev Gunnar Ekelöf,

Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Vi vill införa äldremottagningar där du möter specialister på våra vårdcentraler, där de som är 75 år eller äldre kan få hjälp och stöd. 

Syftet med äldremottagningar är att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Till en äldremottagning ska man kunna ringa direkt, utan knappvalskrav, kunna få fast vårdkontakt om man behöver, erbjudas besök, eller annan kontakt samma dag eller dagen efter.

En röst på oss, är en röst för dom äldre.