Anhörig: Ofattbart att nattpersonal ersätts med larm

Insändare 9 juni 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartiklarna "Nattpersonal omplaceras och ersätts med larm"och "Kommunen: Larmen ska ge bra koll på läget" den 25/5

Jag har med skräck läst om den planerade förändringen om att överge de svårt demenssjuka under nätterna. Larm skall ersätta människor.

Det är ofattbart att ens tanken tänks. Det är om nätterna som ångesten och rädslan hos de demenssjuka är som störst. Nattpersonalen vet.

Ingenting kan vara felaktigare än vad en tjänsteman inom Omsorgsförvaltning har uttryckts sig i ett uttalande.

Citat: ”Det är inte så vanligt att folk ramlar till höger och vänster om nätterna. Då sover brukarna på våra boenden” 

Jag vill bara gråta när jag läser sådana uttalanden från någon som borde veta bättre.

Återigen kan man konstatera hur stor okunskapen inom Vård- och omsorgsförvaltningen är. Det fattas beslut om något man inte förstår och total oförmåga att lyssna till de som har kunskapen. Det är personalen inom vården som vet och kan. Lyssna på dem!

Där Kommunen vill dra ner och minimera borde det i stället vara tvärtom. Det är underbemannat redan nu. Både dag och natt. 

Det krävs både större medvetenhet och kunskap om vad en demenssjukdom innebär. Människovärdet och värdigheten hos en människa är inte mindre för att sjukdomen är svår.

Jag undrar var ödmjukheten och respekten för svårt sjuka människor finns? 

Att vara anhörig till en demenssjuk är fruktansvärt. I Coronatider en ständig skräck. 

Kommunen klarar inte av uppdraget. 

Ett gott råd är att det borde bildas arbetsgrupper med dag- och nattpersonal för förbättringar. Det finns gott om kunniga och erfarna undersköterskor och sjuksköterskor som vet hur vården skall bedrivas. Och utvecklas!

Ämnen du kan följa