Anhörigstöd för barn med LSS-insatser kommer under 2023

Insändare 7 november 2022 07:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Ge oss det anhörigstöd vi har rätt till!” Publicerad 8 oktober.
Under anhörigveckan i oktober skrev Rbu Eskilstuna/Södermanland en insändare där de lyfte Eskilstuna kommuns välfungerande anhörigstöd till de som har en anhörig som är över 18 år. De påtalade även bristen av ett anhörigstöd till föräldrar som har barn med funktionsvariationer.

Ni har rätt. Vård- och omsorgsnämnden har ett väl utbyggt anhörigstöd riktat mot äldre och vuxna, men vi saknar anhörigstöd när det gäller barn som har LSS-insatser. Frågan har utretts i flera omgångar, senast på kommunövergripande nivå. I dagarna fick jag rapporten som gav en tydlig analys.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att se över hur ett anhörigstöd bäst implementeras och införs och nämnden har för avsikt att i december besluta om verksamhetsplan för 2023, vilken innefattar en start av införandet av anhörigstöd för barn som har insatser enligt LSS under 2023. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa