Anmärkningsvärt att inte satsa på skolor i utsatta områden

Årbyskolan är en skola som straffas hårt av den förda skolpolitiken i Eskilstuna, anser Liberalernas Camilla Cederlöf och Erika Rydja Sandvik.

Årbyskolan är en skola som straffas hårt av den förda skolpolitiken i Eskilstuna, anser Liberalernas Camilla Cederlöf och Erika Rydja Sandvik.

Foto: Joakim Serrander/Liberalerna

Insändare2024-04-12 21:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En välfungerande skola är det absolut viktigaste förebyggande redskapet vi kommunpolitiker har. Vi vet även att en avklarad skolgång är avgörande för att kunna försörja sig själv och hålla sig borta från kriminalitet. Det är därför Liberalerna i Sverige, såväl som i Eskilstuna, sätter skolan främst när vi gör våra budgetar. Liknande prioriteringar återfinns inte hos de styrande partierna i Eskilstuna vilket är mycket problematiskt.

Socialdemokraterna och Moderaterna, har valt att gravt underprioritera grundfinansieringen till Eskilstunas skolnämnder vilket tydligt visas gång på gång. Ekonomin för Eskilstunas skolor är idag helt beroende av statsbidrag vilket gör att det är svårt att bedriva en bra verksamhet och planera för framtiden. Vilken lärare vågar tacka ja till en anställning på en skola som riskerar att behöva varsla personal om statsbidragen uteblir?

Ett tydligt exempel på detta är grundskolan i Årby, som får en väldigt stor del av sin finansiering från staten. Visst har de ett visst minskat elevantal, men de besparingarna de drabbas av – att behöva minska personalen med 20 procent – står inte alls i förankring till det minskade antalet lever på skolan, utan är helt och hållet en del av den politik som bedrivs där man gör skolor beroende av tillfälliga statsbidrag.

Årbyskolan är en av de skolor som har lägst antal elever i länet som är behöriga till gymnasiet. Att skolan dessutom ligger i ett av polisen utpekat utsatt område, gör det anmärkningsvärt att inte mer resurser skjuts till utan i motsats till att det tas bort. Elever måste få rätt stöd och skolan måste få de ekonomiska resurserna de behöver för att bedriva en bra verksamhet. 

Att inte satsa på skolor i utsatta områden rimmar illa. Det är i de skolorna man bör lägga de största resurserna. Att dra ner på personal i de skolor där rekryteringen är som störst berör självklart även trygghetsfrågan.

Att börja tidigt med det förebyggande arbetet är självklart, sen är det för sent och det förebyggande arbetet övergår i rehabilitering.

Skolorna i Eskilstuna kan inte förlita sig så kraftigt på statsbidrag, det är dags att vi hämtar hem ansvaret och gör en verklighetsförankrad prioritering av skolans ekonomi.

undefined
Camilla Cederlöf och Erika Rydja Sandvik, Liberalerna i Eskilstuna.
undefined
Årbyskolan i Eskilstuna.