Äntligen politiker som tänker lite längre!

Insändare 10 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mitt i all ensidig debatt om våld, brottslighet, skjutningar och allmän otrygghet som förmedlas i media av journalister och med ivriga förslag från de ”bruna” politiska parterna (Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater) på hårdare tag mot all brottslighet. 

I dessa tider läser jag hur två (moderater) från Strängnäs, Thore Berggren och Kenneth Larsson (Kristensen hemstad) vill föra debatten ifrån alla rop om hårdare tag mot ungdomar, till en vidare och mer självklar debatt om orsaken till att våld och otrygghet eskalerar samt verkliga åtgärder att förändra och förbättra samhällsklimatet. Att samhällets gemensamma insatser måste tillsammans med ett föräldraansvar samverka istället för att enbart se att större och hårdare straff skulle leda till minskad kriminalitet i samhället vilket flertalet politiska partier förespråkar.

När samhället förändras och löneskillnader ökar för varje år mellan de som har arbete och de som saknar arbete på grund av politiska beslut, desto större skillnad som uppstår kommer samhället slitas isär. Då kommer de kriminella nätverken hitta fler och fler nya medlemmar.

Politiska partier kan tydligen endast hålla en tanke i taget när det förespråkar hårdare straff, så löser det inte allt. När Moderater satt i regeringsställning gjordes inga förändringar i straffskalor för att minska kriminaliteten. Amerika som har den hårdaste straffskalan i världen har såväl flest fångar som störst kriminalitet globalt sett, så där ligger inte svaret.

När nu ett rasistiskt parti som Sverigedemokraterna i samspråk och påhejande av Moderater och Kristdemokrater ställer agendan för att få ett ”tryggare samhälle"är det frapperande att även Socialdemokrater faller i fällan och kommer ständigt med hårdare tag, längre fängelsestraff som endast ett botemedel för minskad kriminalitet. Hur många skall vi låsa in så att vi andra känner oss trygga?

Det största ansvaret ligger hos alla föräldrar och alla vi vuxna omkring barnen att minska tillväxten av kriminella. Om inte det fungerar är det i samverkan med skola, sociala verksamhet och övriga instanser i kommunen som måste rycka in. Att anställa fler poliser – fler kameror för övervakning är kontraproduktiva åtgärder.

Ämnen du kan följa