Äntligen stoppas högtflygande planer på flygplats

Insändare 29 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äntligen har S, M och C och tagit sitt förnuft till fånga och accepterat att det inte blir någon storskalig utveckling av flygplatsen. Det är mycket pengar, säkert minst 200 miljoner kronor under 2000-talet, som kastats i sjön med upprepade utredningar vilka alla kommit fram till samma sak. 

Potentialen för storskalig utveckling av flygplatsen finns inte. Fredagens beslut är det klokaste som fattats i frågan och nu kan flygplatsen läggas ner såvida inte försvarsmakten vill köpa flygplatsen för att bli en del av flygvapnets upprustning. Om detta skulle ske så övertar också försvaret driftskostnader på cirka 8 miljoner kronor per år. Detta är något vi i Vänsterpartiet välkomnar och nu är det dags att se över hur platsen kan användas för logistikparksutveckling och som vi ser det med en kombination av en plats för utveckling av förnybar energi.

Att bygga solceller på delar av platsen samtidigt som logistikparken utvecklas och stärker sin attraktivitet. Det kan bli ett centra för både förnyelsebar energi och logistik och skapa än fler jobb. Att planera för en grön logistikpark, där solenergin utvecklas parallellt storskaligt bidrar också till att Eskilstuna kan lyckas med att halvera växtgasutsläppen innan 2030. Det är fullt möjligt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa