Är Arne Jonsson (C) helt objektiv?

Arne Jonsson (C) har i en insändare angripit kärnkraften. Ingen vetenskapligt sinnad person har påstått att kärnkraften är fossilfri, skriver Nils Ronquist

Arne Jonsson (C) har i en insändare angripit kärnkraften. Ingen vetenskapligt sinnad person har påstått att kärnkraften är fossilfri, skriver Nils Ronquist

Foto: Robert Gabrielsson

Insändare2022-09-16 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arne Jonsson (C) har i en insändare angripit kärnkraften. Ingen vetenskapligt sinnad person har påstått att kärnkraften är fossilfri. För att studera fossilutsläppen görs livscykelanalyser (LCA) är ett verktyg att försöka bedöma en produkt eller tjänsts miljöpåverkan. Verktyget klan användas för att identifiera var i processen som har störst miljöpåverkan.

LCA:er brukar användas i argumenten för eller emot kärnkraft. Arne Jonsson (C) använder en LCA- siffra för kärnbränslecykeln motsvarande 150 gram koldioxid per kilowattimme. Vet inte om sådana analyser gjorts på vindkraft eller solceller. Kanske Arne Jonsson har siffrorna?

Detta låter klart och enkelt. Tyvärr är det inte så klart och enkelt. Arne Jonsson (C) nämner Stanfordstudien av M.Z.Jacobson 2009. Den LCA-studien används ofta i svensk debatt och siffran 150 g/kWh. Rätt eller fel siffra? Jacobson har fått stor uppmärksamhet för sina studier om 100 procent förnybar energiproduktion. Frågan uppstår om siffran 150 g koldioxid/kWh är så tillförlitlig. Andra forskares siffror är betydligt mindre koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme.

Är Arne Jonsson (C) helt objektiv när han så där rätt upp och ned påstår att han har sanningen? För att ytterligare verifiera sanningshalten i siffran 150 g/kWh - siffran kommer från Stanforduniversitet och då måste det vara sant. Undertecknad vet att siffran är för hög. Den verkliga siffran är beroende av bland annat vilken reaktortyp det är frågan om. Idag kan jag inte presentera dessa siffror. Använder politiker siffror i debatten kanske läsaren bör kontrollera siffrans bakgrund, var kommer den ifrån.