Är det hyresgästerna som får betala för kärvare tider?

Kfast, Eskilstuna, bostäder, hyror

Kfast, Eskilstuna, bostäder, hyror

Foto: Niklas Holm

Insändare2022-10-31 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Kärvare tider präglar kommunens budget 2023" publicerad 27 oktober.

Jag läste med bävan artikeln om kommunens budget i dagens tidning (27/10). Det som jag reagerar mot är politikernas lösning på problemet. Alltså ”kraftigt ökad utdelning från de kommunala bolagen”. Betyder det att vi som är hyresgäster i Kfast skall betala som en extra skatt för att få kommunens budget att gå ihop? Jag förstår att det är enklare för politikerna att välja den modellen än att få alla Eskilstunas skattebetalare mot sig genom att höja skatten. Men det är inte rättvist. Jag hoppas att Kfasts motpart i hyresförhandlingarna, det vill säga Hyresgästföreningen, gör allt för att sätta stopp för det fula spelet.