Är du orolig för fisken i Östersjön?

Östersjön sedd från Fårö.

Östersjön sedd från Fårö.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)

Insändare2024-06-04 12:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är du orolig för fisken i Östersjön? Det är jag. Överfiskningen med trålar fortsätter. Både strömming och torsk är rödlistad. Miljögifter försvagar de bestånd som finns kvar. Vad gör då den svenska regeringen och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)?

När riksdagens miljö- och jordbruksutskott hösten 2021 röstade om olika förslag för att främja fiskbestånden i Östersjön var KD det enda parti som reserverade sig mot en utflyttning av trålgränsen. När EU-kommissionen i höstas ville helt stoppa fisket i Östersjön såg den svenska regeringen till att det inte blev något. Därmed kan de stora trålarna fortsätta att hämta omkring 95 procent av all fisk som tas upp ur Östersjön, och som i huvudsak mals till fiskmjöl som blir foder i den danska djurindustrin.

Regeringen har även fattat andra beslut som är negativa för svenska vatten. Man har tagit bort det vallstöd som vissa jordbrukare kunde få och som minskade läckaget av kväve och fosfor. 2023 minskade man anslaget till havs- och vattenmiljön med 259 miljoner kronor. Man har upprepade gånger pausat den omprövning av vattenkraftens miljöanpassning som krävs enligt en lag 2019, vilket innebär att Sverige riskerar förnyad kritik och böter för att vi inte uppfyller EU:s vattendirektiv.

Så ålen kommer att fortsatt strimlas i vattenturbinerna när den försöker vandra ut i havet, och lax och öring hindras av dammar och turbiner att nå sina lekplatser.

Vad kan du och jag göra? Se till att rösta för miljön och biologisk mångfald den 9 juni! Välj ett parti som har en anständig fiskeripolitik. Inget av partierna i den svenska regeringen, eller dess stödparti SD kan få min röst.