Är du solidarisk eller ett ego?

Vart fjärde år går vi och röstar.

Vart fjärde år går vi och röstar.

Foto: Johan Nilsson (TT)

Insändare2024-06-22 06:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vet du inte svaret själv, får du en ledtråd vart fjärde år när du röstar. Själv drar jag slutsatsen att vi sedan flera år har en befolkning där de två kategorierna i rubriken delas upp runt hälften var, plus minus några procent, sett till valresultatet. Men att det ofta får stor verkan på vårt land och dess invånare, vilken sida som vinner.

Just nu har vi ego-sidan som regerar och de har också gjort så i omgångar åren bakåt och då passat på att privatisera så mycket de hinner till förmån för främst några få som skor sig på många andras bekostnad och i värsta fall inte ens bor i vårt land utan tar hem vinster till så kallade skatteparadis.

Privatiseringen har med åren alltmer söndrat vårt tidigare mer välfungerande och mer jämlika land på en mängd av de för många viktigaste områdena, som till exempel skola, vård, omsorg, apotek, järnväg med mera. Man sänker dessutom skatten gång på gång för de som har arbete, genom så kallade jobbskatteavdrag och utarmar då vår gemensamma statskassa vilket urholkar välfärdssystemen och drabbar de redan socioekonomiskt svaga och utsatta. Vilket också innebär att klyftan mellan de som har arbete och de utan, hela tiden ökar.

Forskning har sedan länge visat att det inte är en bra väg att välja utan ett mer jämlikt samhälle ger bäst förutsättningar för ett mer välfungerande och därmed välmående land och för alla dess invånare.

Den solidariska sidan av befolkningen förstår det här och ett aktuellt exempel är det som pågår nu i vår stad där de styrande märkligt nog består av på pappret politiker från båda av rubrikens kategorier, men där det i praktiken upplevs som det är ego-sidans oempatiska politik som styr i fallet om våra skolor och mer precist nedläggning av Årbyskolans högstadium och flytt av elever. Här har till exempel skolans personal plus det mest solidariska partiet V, påvisat en rad brister i det underlag som tagits fram av M och S inför det beslut som nyss fattats. Det har också i ett flertal artiklar, insändare, kommentarer och framträdanden i lokalradion framgått vilket fantastiskt arbete både lärare och elever genomför tillsammans på denna invandrartäta skola och med tanke på de förutsättningar som det i sig innebär.

De styrande hänvisar i huvudsak till de ekonomiska förutsättningar som gäller, men här ser jag att en lösning kan vara att just solidariskt dela på kostnaderna och i stället höja vår i nuläget medelmåttiga kommunalskatt. Att värna om våra barn går före det mesta. De barn vi formar i dag är framtidens samhälle.