Är kommunstyrelsen mer kompetenta än marknadskrafterna?

Insändare 2 november 2022 07:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Stort hotell kan byggas i Strängnäs"publicerad den 29 oktober.
Den 29 oktober fanns en artikel i Strengnäs Tidning, där kommunstyrelsens ordförande ville kartlägga behovet av ett stort hotell i vår kommun. Dynamiskt förslag och framåtriktat, men är det kommunens uppgift? 

Företagskonsult skall tillsättas (i vanlig ordning när kommunstyrelsen skall vara aktiv) för att utreda behovet! Återigen ett dynamiskt tillvägagångssätt av kommunen, men dyrt. 

Min fråga är: Skall inte marknaden tillåtas bestämma en sådan sak? Är kommunstyrelsen kanske mer kompetenta än marknadskrafterna? Men som sagt kommunen vill verka dynamisk, men glömmer bort sin egentliga sysselsättning - den delen får kommunens tjänstemän/kvinnor sköta. Har läst en hel del protokoll från kommunstyrelsesammanträden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa