Engagemanget för Årbyskolan är praktisk undervisning i demokrati

Ett exempel på praktisk undervisning i demokrati. Så beskriver Lasse Pettersson engagemanget mot en nedläggning av Årbyskolans högstadium. Bilden är från en manifestation på Domustorget i Eskilstuna.

Ett exempel på praktisk undervisning i demokrati. Så beskriver Lasse Pettersson engagemanget mot en nedläggning av Årbyskolans högstadium. Bilden är från en manifestation på Domustorget i Eskilstuna.

Foto: Anne-Lie Andersson

Insändare2024-06-11 16:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Årbyskolans högstadium har en engagerad personal som satsar stort och gör framsteg i form av högre betyg och en tryggare skolmiljö. Med tanke på att skolan har många elever med annan etnisk bakgrund än vår svenska och att många immigranter/flyktingar kommer i tonåren, är det inte konstigt att inte alla elever hinner läsa in behörighet till vanliga gymnasieprogram.

Högstadielärarna har hög kompetens, gör ett bra pedagogiskt arbete och lägger ner mycket jobb på att skapa en trygg och harmonisk skolmiljö/arbetsmiljö. Och betygen har kunnat höjas de senaste årskullarna. Högstadiet verkar ha en stor förbättringspotential.

Det stora engagemanget mot nedläggningen har uttryckts i torgmöten med tal av både skolpersonal, föräldrar och elever. Man har också skrivit insändare riktade mot den styrande majoriteten. Detta är ett exempel på praktisk undervisning i demokrati. Mycket bra tycker jag.

När jag läst insändare och debattartiklar i frågan får jag uppfattningen att Årbyskolan är en framtidsskola med lärare med hög kompetens och elever som trivs och känner sig trygga med sina klasskamrater och stödpersonal och vill gå kvar på skolan. Undantag finns förstås.

Nu vill alltså S och M slå igen högstadiet med argument att 9:orna går ut med för låga betyg, men utan att ta hänsyn till det förbättringsarbete som gjorts och görs eller faktumet att skolan tagit in så många högstadieelever som inte alls kan svenska.

Det må sen vara så att alla skollokaler på skolan inte behövs under några år. Men det måste väl gå att ha annan tillfällig verksamhet i dem? Låt bli att slå sönder fungerande klasser på Årbyskolan och sprida ut eleverna till andra skolor! Det vore att riskera att elever inte kommer in i och fungerar i nya klasser och grupper och de tappar sin motivation. Och därmed få sämre förutsättningar att få behöriga betyg. Och i värsta fall bli utsatta av eller hamna i kriminella gäng.

Så kommunalråden Jimmy Jansson (S) och grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S), ta ert förnuft till fånga och gör om och göra rätt! Framsynthet kan ibland betyda att göra satsningar nu som betalar sig om några år. Här i form av trygga elever som går ut 9:an med betyg som gör dem behöriga till vanliga gymnasieprogram.