Återupprätta civilförsvaret – återinför civilplikten

Genom att återinföra civilplikt kan Sverige bättre stå rustat vid kriser, skriver Liberalerna.

Genom att återinföra civilplikt kan Sverige bättre stå rustat vid kriser, skriver Liberalerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2023-01-16 07:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Säkerhetsläget är det mörkaste på länge och därför är den planerade upprustningen av Försvarsmakten och medlemskapet i Nato nödvändig. Men även det civila försvaret måste återupprättas.

Det är därför glädjande att den liberala borgerliga regeringen aviserat att civilplikt ska återinföras som varit vilande sedan 2010. Regeringen ger nu MSB i uppdrag att förbereda för en aktivering av civilplikten främst inom kommunal räddningstjänst och anslår medel för utbildningsinsatser.

Genom att återinföra civilplikt kan Sverige bättre stå rustat vid kriser. I det civila försvaret är varje medborgare viktig och allas kunskaper, förmågor och insatser behövs för skydda vårt land och demokrati. Civilplikt är ett sätt att öka den nationella sammanhållningen och folkförankring som är avgörande för landets motståndskraft.

Liberalerna har länge krävt en upprustning av det nationella försvaret och medlemskap i Nato. För oss är det välkommet att fler partier inser behovet att rusta upp försvaret, nu måste upprustningen fortsätta uthålligt och strategiskt för att möta en ny och oförutsägbar verklighet.

Liberalerna vill införa civilplikt för att stärka civilförsvaret och öka den enskildes frihet. Vi behöver inkludera funktioner inom räddningstjänsten som regeringen nu gör, men även banverksreparatörer, kraft- och ställverksoperatörer. Därför är det glädjande att regeringen nu fullföljer Liberalernas politik för att stärka civilförsvaret och återinför civilplikten.