Att flytta besluten - ingen lösning

Insändare 13 november 2019 05:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "Staten ska ha huvudansvaret för sjukvården" publicerad  8/11.

En klok person sa en gång att om en lösning på ett problem är kortare än problemet i sig så är lösningen med allra största sannolikhet fel. Svensk sjukvård har problem med väntetider och ojämlik vård. Vi har stora utmaningar som i huvudsak grundar sig i att: Vi blir allt fler äldre, vi har tillgång till allt dyrare behandlingsmetoder och vi har svårt att rekrytera medarbetare i bristyrken. Kristdemokraternas svar på allt detta är förstatligande. Vi socialdemokrater har en stor tilltro till staten. Men till skillnad från KD tror vi inte att lösningen är så enkel som de påstår; att hälso- och sjukvårdens utmaningar bäst löses om vi flyttar besluten till Stockholm.

Viktigt att komma ihåg är att kommunerna idag står för 25 % av hälso- och sjukvården. Här har vi i Sörmland byggt upp ett gott samarbete de senaste åren, exempelvis runt trygg hemgång från våra sjukhus. Hur tänker sig KD att samarbetet ska se ut framöver?

Den svenska staten fungerar på många sätt bra, men har precis som vi i regionen problem och utmaningar. Vi anser att det är bättre att staten fokuserar på att tågen ska gå i tid och att polisen ska fungera bättre, än att de tar över hälso- och sjukvårdens utmaningar. 

Vi tror på en hälso- och sjukvård som finns nära de som har behov av stöd och hjälp. Där vi har ett nära beslutsfattande. Där det är lätt att utkräva ansvar. Där det är lätt att samarbeta med kommunerna. Allt detta ska fortsätta utvecklas. Ett förstatligande är inte lösningen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"